BAP Destekleri ile Üniversitemizde Bilimsel Çıta Her Geçen Gün Daha Yükseliyor

25 Aralık 18
BAP Destekleri ile Üniversitemizde Bilimsel Çıta Her Geçen Gün Daha Yükseliyor

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2018 yılı son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddelerinin ardından, BAP komisyonunun yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. 

BAP Komisyonu Başkanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, BAP Komisyonu üyelerine yıl boyunca projelerin değerlendirme süreçleri ile ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti. 

Bilimin kaynağı olan Üniversiteler günümüzde artık yeni kuşak yaklaşımlarıyla sadece bilgi üreten değil bu bilgiyi topluma aktaran, teknolojik yenilikleri akademik çalışmalarla biraraya getirerek topluma ve sanayiye katkı sağlamayı ve ticari değer yaratmayı hedefleyen kurumlardır. Üniversitemiz de misyonu, vizyonu ve kalite politikasında belirtildiği gibi, evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesini hedeflemiş olup bu konuda gereken tüm imkanları sunmak gayretindedir. Özellikle Ar-Ge odaklı, multidisipliner projelerin hayata geçirilmesini teşvik eden ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendirecek çalışmaların desteklenmesine ayrı bir özen gösteren Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi aracılığı ile farklı proje türlerine önemli miktarlarda destekler vermektedir.

Şu ana kadar bu özel bütçe ile Üniversitemizde çok sayıda bilimsel projeye destek sağlanmıştır. Ancak 16 Haziran 2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te ifade edildiği üzere, aralarında Üniversitemizin de olduğu, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması yapan Üniversitelere sadece BAP projelerinde kullanılmak üzere verilen “BAP Payları” kaldırılmıştır.

Bu süreçten olabildiğince en az etkilenilmesi için Üniversite yönetimi tarafından yoğun gayretler sarf edilmiş ve neticesinde de yeni kaynaklar sağlanmıştır. 

2018 yılının yapılan son BAP Komisyonu toplantısıyla bu yıl toplam 144 projeye destek verilmiştir. Bir önceki yıllara göre destek verilen proje sayısındaki artış, akademisyenlerimizin ve üniversitemizin araştırma geliştirmeye yönelik verdiği önemin göstergesidir.


Üniversitemizde, 2011 yılından bu yana BAP Birimince 617 projeye verilen destek bugüne getirilmiş miktarıyla yaklaşık 36.000.000 TL yı bulmuştur.
2017 yılından itibaren geçerli olmak üzere 19010-Ulusal Araştırma Projesinin de eklenmesiyle birlikte Üniversitemizde 10 farklı grupta projeye destek verilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz  2019 yılında da bazı özellikli konularda olduğu gibi, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yapılacak olan Lisansüstü Tez çalışmalarında (Yüksek Lisans/Doktora) “15 Temmuz ve Darbeler” konusunu ele alan lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarına ve danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarımıza özel destekler sağlamaya devam edecektir.
Proje üretkenliğinde yakalanan bu ivme, Üniversitemizin bilimsel çıtasının her geçen gün hızla yükselmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Özellikle projelerden elde edilen bilgi ve bulgular, evrensel bir akademik üretkenlik ve verimlilik göstergesi olan ulusal ve uluslararası yayınlara dönüşmektedir. 2011 yılında kişi başına düşen yayın sayısı 0.34 iken, 2018 yılında bu sayı 0.9’a yaklaşmıştır. Kişi başına düşen yayın sayısı, pek çok kurum/kuruluş tarafından yapılan üniversite sıralamalarında da en önemli faktörlerden biri olarak dikkate alınmaktadır. Bu sıralamalardan URAP’ın, dünyadaki yaklaşık 25.000 yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ü bildirdiği sıralamada Üniversitemiz geçen yıla oranla 68 sıra yükselerek 2018 yılında 2.274’üncü sırada yer almak suretiyle büyük bir başarı göstermiştir. Bu yükseliş Üniversitemizin eğitime, bilime, araştırmaya verdiği değerin en somut göstergelerindendir.
Üniversitemiz, yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmek üzere araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalar kapsamında mümkün olan her türlü desteği vermeye devam etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum