Öğretim Elemanımızın Patenti Tescillendi

25 Aralık 18

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Hülya Çakmak’ın Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şebnem Tavman ve Doç. Dr. Seher Kumcuoğlu ile beraber buluş sahibi olduğu “Elektro-Püskürtme Yöntemiyle Gıdaların Kaplanması” başlıklı patenti, Türk Patent Enstitüsü tarafından 21 Kasım 2018 tarihinde 2016-06366 tescil numarasıyla “Ulusal Patent” olarak tescil edilmiştir. 

Bilindiği üzere patentler incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İncelemesiz patent 7 yıl koruma altına alınırken; incelemeli patent ise 20 yıl koruma altına alınmaktadır. Öğretim elemanımız Dr. Hülya Çakmak’ın almış olduğu patent ile minimal işlem görmüş meyvelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla geliştirilen kaplama formülasyonları ve kaplamada kullanılan elektro-püskürtme yöntemi incelemeli patent olarak 20 yıl koruma altına alınmıştır. Elektro-püskürtme yönteminde uygulanan elektriksel potansiyel ile kullanılan kaplama materyali, kaplanacak gıdanın yüzeyini homojen ince bir tabaka halinde ve gözle görülemeyen mikron seviyesinde damlacıklarla sarmaktadır. Ayrıca kullanılan kaplama materyalinin konvansiyonel daldırma yöntemine kıyasla oldukça düşük miktarda (yaklaşık 100 kat daha az) olması, bu yöntemin en önemli avantajlarından biridir. Yapılan çalışmada, elektro-püskürtme yöntemiyle üretilen yenilebilir kaplamalar ile kaplanan gıdanın raf ömrünün uzadığı ve kalite özelliklerinin ürünün depolanması sırasında da korunduğu belirlenmiştir.

Hitit Üniversitesi olarak öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum