Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı

06 Aralık 18
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı

Nicel olarak pek çok alanda büyüyen Üniversitemiz, bu büyümenin niteliği konusuna da büyük önem vermektedir. Bu kapsamda kurumlar, bağımsız farklı uluslararası geçerliliği olan değerlendirme kurum ve kuruluşlarınca farklı kriterler çerçevesinde değerlendirilmekte, değerlendirilen alanla ilgili olarak da yetkinlikleri belgelendirilmektedir. 

Bu çerçevede Üniversitemizde ilk olarak Mühendislik Fakültesi’nde MÜDEK Akreditasyonu başarıyla alınmış olup TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı ve 17025 TÜRKAK akreditasyonlarıyla devam eden bu sürece bir yenisi daha eklendi. 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetsel süreçlerde iç ve dış kalite standartları ile paydaş katılımını ilke edinen ve kalite çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Üniversitemiz, kısa bir süre önce ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak üzere başvuru yapmış 31 Ekim-1 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik sürecini tüm birimleriyle başarıyla tamamlayarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, kurumsallaşmada büyük önem arz eden ürün ve hizmet esaslı bir standarttır. Kalite belgesine sahip olmak, bu kurumdan ürün veya hizmet alanların güvencesinin sağlanması, hizmet kalitesinin bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü göstermek bakımından önem taşımaktadır. 

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerini kapsayacak şekilde bu belgeye sahip olarak uluslararası alanda geçerliliği olan kalite yönetim sistemi ile öğrenci odaklılığı ve paydaş memnuniyetini sağlamak, süreçlerin etkinliği ve verimliliğini sürekli iyileştirmek, hataları minimize etmek, süreçlerin performansı ve hedefler ile ilgili yönetime bilgi akışının kolaylaşması yönünde kendini kanıtlamış olmaktadır.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hiçbir zorunluluk yokken ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için başvuru yapmanın Üniversite Yönetiminin tercihi olduğunu ifade ederek sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizde verilen eğitimin ve hizmetlerin kalitesinin uluslararası standartlarda olduğunu belgelemek amacıyla bu başvurunun yapıldığını belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu standarda sahip olmanın hizmet alanlarının güvencesinin sağlanması bakımından son derece önem taşıdığına da dikkat çekti.

Üniversitemiz geçtiğimiz günlerde de başvurduğu Yükseköğretim Kalite Kurulu 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (YÖKAK) kapsamında değerlendirme sürecini tamamlamıştır.Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
Üniversitemiz Tüm Birimleriyle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını Aldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum