Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı

01 Şubat 18

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri ile de her geçen gün başarı grafiği yükselen Üniversitemiz, bünyesine kattığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile uygulama ve araştırma merkezi sayısını 17’ye yükseltti. 

Bilimsel veriler doğrultusunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanması günümüz dünyasında gündemde olan bir alandır. Bu alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok bilimsel çalışma yapmak hedefiyle kurulan Merkezimizin amacı:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanmasını sağlamak,

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak,

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak,

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemektir.

28 Ocak 2018 tarih ve 30315 sayılı Resmi Gazete kararı ile kurulan Üniversitemiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezine Müdür olarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Şenel vekaleten görevlendirildi.


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum