Laboratuvar Güvenliğine Uy, Sağlığını Koru Projesi AB Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu

12 Şubat 18

Üniversitemizin ana ortaklardan biri olduğu Laboratuvar Güvenliğine Uy, Sağlığını Koru Projesi (Keep Lab Safety Keep You Healthy; EU PROJECT-2017-1-TR01-KA202-046148), “ERASMUS +, Mesleki Eğitim-Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Projeleri” kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Üniversitemizin ana ortak olduğu 141.560 € bütçeli Avrupa Birliği Projesinin yürütücülüğü Ankara Üniversitesi tarafından yüklenilmiş olup bu projede ülkemizden Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği’nden ise İspanya’dan Granada Üniversitesi ve Portekiz’den Minho Üniversitesi de yer almaktadır.  

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan’ın Hitit Üniversitesi adına yürütücü olduğu ve iki yıl sürecek olan bu ERASMUS + projesinde, Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat Derici yürütücü yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Semra Güreser ve Yrd. Doç. Dr. Djursun Karasartova da araştırmacı olarak görev yapacaklardır.

Laboratuvar Güvenliğine Uy, Sağlığını Koru Projesinin amacı,

Tıbbi laboratuvarlarda insan örnekleriyle çalışan hekim dışı sağlık personelinin biyogüvenlik konusundaki farkındalığının arttırılmasıdır. Günümüzde tıbbi laboratuvarlar hastaların tanısı ve tedavisi sürecinde kritik rol oynamaktaysa da hem çevre hem de çalışanlar açısından biyolojik, kimyasal, fiziksel birçok tehlike barındırmaktadırlar. Tıbbi laboratuvarlarda çalışan personel, özellikle kesici delici alet yaralanması, soluma, yutma veya temas yoluyla birçok mikrobiyolojik hastalığın bulaşma riski altındadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çeşitli çalışmalarda tıbbi laboratuvarlarda biyogüvenlik konusunda önemli eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda hekimlere yönelik çeşitli eğitim materyalleri olmasına karşın, risk altında ve dezavantajlı durumdaki hekim dışı laboratuvar personeline yönelik eğitim/bilgilendirme materyali bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında özellikle mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji gibi tıbbi laboratuvarlarda görev yapan personelle ve bu alanda çalışmak üzere eğitim alan öğrencilerle yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecektir. Projedeki eğitimin kapsamı “Web Tabanlı Eğitim” ve “Mobil Uygulamalar” gibi yenilikçi yaklaşımlarla desteklenerek konunun öneminin daha iyi kavranması sağlanacaktır. Projenin uzun vadedeki kazanımı, ülkemizde klinik örneklerle çalışan laboratuvarlarda sıklıkla karşılaşılan meslek kazalarının önlenmesi olarak öngörülmüştür.


 Laboratuvar Güvenliğine Uy, Sağlığını Koru Projesi AB Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum