Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi

14 Şubat 18
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi

Öğrencilerimize çağın gerektirdiği koşullarda eğitim öğretim vermek için her alanda yoğun gayret gösteren Üniversitemiz, etkin eğitim teknikleri konusunda iki ayrı grup halinde düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” konulu sertifika programını Üniversitemiz Erol Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Çelen’in konuşmacı olarak katıldığı programa, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile çok sayıda üniversitemizin öğretim elemanı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Doç. Dr. İlker Kösterioğlu “Yeni Nesil Öğrencilerle İletişim”, Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan “Öğrenme Teknolojileri,” ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Çelen’ “Ölçme ve Değerlendirme” konulu sunumları gerçekleştirdiler.

İlk konuşmacı Doç. Dr. İlker Kösterioğlu “Yeni Nesil Öğrencilerle İletişim” konulu sunumunda, öğrencilerle iletişim kurmanın önceki nesillere göre değiştiğini ve bu yeni kuşağa eğitim öğretim alanında nasıl yaklaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, “Etki - Siz ve İletişim”in önemli olduğu konusu üzerinde durarak “Hacı Bektaş-i Veli’nin dediği gibi ‘Her ne ararsanız arayın, kendinizde arayın.’ özdeyişinde olduğu gibi söylemek gerekirse etki, oluşturmak istiyorsanız öncelikle bunu kendinizde aramanız gerekmektedir.” diye konuştu.

Hayatın her alanında ve her yerde iletişim kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek insanın en önemli aracının iletişim olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kösterioğlu,  iletişim, enformasyon tanımlarına, iletişim sürecine, iletişimde yaşanan sorun ve sıkıntılara, iletişim kurmanın zorluklarına ve engellerine, kuşak farklılıklarına, dinlemek ve söylemek eylemlerinin farkları ve önemi ile empati ve sempati konularına değinerek sunumunu çeşitli videolar ve faaliyetler eşliğinde tamamladı.

İkinci konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan ise  “Öğrenme Teknolojileri” konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan, günümüz 21. yüzyılda bilim ve teknoloji alanında yaşanan olağanüstü değişim ve beraberinde gelen yeniliklerle eğitim öğretim yöntem ve araçlarının ortaya çıkmasına neden olduğu bilgisini paylaşarak bu kapsamda, geleneksel eğitim öğretim yöntem ve araçlarında değişikliklerin yapılması ihtiyacı meydana geldiğini belirtti. Günümüz dünyasının öğrencileri sorgulayıcı bir öğrenme yaklaşımıyla yenilikleri yakından izleyip teknolojiyi çok etkin bir şekilde hayatlarının her aşamasında kullanmakta olduklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Saltan, Web, Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojisindeki gelişime dikkat çekerek buna paralel olarak, geçmişten günümüze kadar teknolojik pedagojik alan bilgisinin de sürekli geliştiği bilgisini verdi.  Bunlara ek olarak Yrd. Doç. Dr. Saltan,  eşya ya da araçların internete bağlı olması anlamına gelen “nesnelerin interneti” kavramına, LMS’ye (Öğrenme Yönetim Sistemleri), E-Kitap, Z-Kitap, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, digital hikayeler, tersine sınıf gibi kavramlara da sunumunda yer verdi. 

Son konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ümit Çelen ise “Ölçme ve Değerlendirme” konulu sunumunda, modern eğitim teknolojisiyle öğrenci başarısının objektif olarak ölçülüp değerlendirilmesine, her öğrenciye öğrenmede kendi özelliklerine uygun olanaklar sağlamasına, öğrencinin öğrendiklerini unutma olasılığını azaltmasına, öğrenciyi güdülemesine ve öğretim etkinliğine katılmasına olanak sağladığına değindi.

Yrd. Doç. Dr. Ümit Çelen, eğitimde ölçme ve değerlendirmede dört konunun önem arz ettiğini ifade ederek bu konuların eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, eğitimde ölçme sorunları, ölçme araçlarında aranılan temel özellikler ve öneriler olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Çelen, girdi, süreç ve çıktının eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemine, eğitimde ölçme sorunlarının en başında dolaylı ölçüm yapmak olduğunu ifade ederek kullanılan ölçek türlerine (sınıflama, sıralama, eşit aralıklı, eşit oranlı gibi), ölçmede hata kaynaklarına, ölçme araçlarında bulunması istenen özelliklere (güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık) de değindi.

Sunumlarının tamamlanmasının ardından Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Çelen,  Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı makamında ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  Üniversitemize gelerek verdikleri değerli bilgilerden ötürü öğretim üyelerine plaket takdim ederek teşekkür etti. 

Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” Sertifika Programı Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum