Webometrics Google Akademik Atıf Sıralamaları Açıklandı

28 Şubat 18

Dünya çapında pek çok farklı kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve akademik camianın yakından takip ettiği dünya üniversite sıralamaları, üniversitelere kendi performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırma fırsatı sunmaktadır. Üniversitelerin akademik başarılarının somut göstergeleri olan QS Ranking, URAP (University Ranking by Academic Performance) ve Webometrics gibi dünya üniversite  sıralamalarını düzenli olarak takip eden Üniversitemiz, değerli akademisyenlerimizin de katkılarıyla her geçen gün başarı grafiğini yükseltmektedir. 

Dünya çapında 24000’den fazla yükseköğretim kurumunun web paylaşımlarını inceleyerek bir sıralama ortaya koyan ve dünyanın en kapsamlı sıralama sistemi olan Webometrics; Google Akademik veritabanını kullanarak atıf sayısına göre yapmış olduğu üniversite sıralamalarını açıkladı. Bu sıralamalara göre Üniversitemiz, 2017 yılında 6822 olan atıf sayısını %10’luk artışla 7477’ye yükseltmiş olup dünya çapında 2827. sırada yer almaktadır.  

Atıf sayısı akademik çalışmaların kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olup gerçekleştirilen akademik çalışmaların kalitesini, sayısını ve paylaşılabilirliğini arttırmak amacıyla yapılan bu sıralama, Google Akademik profiline sahip araştırmacılar arasında yapıldığı için akademisyenlerimizin Google Akademik profili oluşturmaları ve güncel tutmaları oldukça önemlidir. 

Yapılacak nitelikli araştırmalar ile Üniversitemizin akademik başarılarının daha da artacağına olan inancımızla; bu başarıda payı olan tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve Üniversitemize destek veren paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum