Rakamlarla HİTÜ: Basılı ve Elektronik Yayın Sayımız Her Geçen Gün Artıyor

04 Şubat 18

Şüphesiz kitaplar, ilim ve kültürü insanlara aktaran en önemli vasıtalardır. Bir milletin medeniyet seviyesi, kitap okuma oranıyla doğrudan ilgilidir. Tarihte medeni ve dünya medeniyetine katkıda bulunmuş bütün devletlerin kitap ve kütüphanelere verdikleri önem açıktır. Bu durum günümüz için de geçerlidir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, kitap okuyan kişi sayısının arttığını, kişi başına düşen kitap okuma sayısının yüksek olduğunu görürüz. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan, dünya biliminin yarıdan fazlasının üretildiği ABD’de yer alan ve dünyanın en büyük kütüphanesi olan Amerikan Kongre Kütüphanesi’nde yaklaşık 30 milyon cilt kitap bulunmaktadır. Bu rakam Harvard Üniversitesi’nde yaklaşık 18 milyon civarındadır. Ülkemiz üniversitelerinin kütüphanelerinde ise toplamda yaklaşık 13 milyon civarında kitap olduğu göz önüne alındığında, toplam kitap sayımızın Harvard Üniversitesi’ndeki kitap sayısına bile ulaşamadığı görülmektedir.

Üniversitemiz hemen tüm alanlarda yaptığı büyük yatırımları kütüphanelerimizde de gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde birimlerimizde öğretim elemanlarımızdan gelen kitap alımına yönelik her türlü talep anında değerlendirmeye alınarak imkânlar ölçüsünde tamamı alınmaya çalışılmaktadır. Kütüphane alt yapısının geliştirilmesine dönük yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, gerek elektronik/ basılı kaynak sayısı bakımından, gerekse erişim çeşitliliği ve kullanıcılarına sunulan hizmetler bakımından her geçen gün hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

Kütüphanemizdeki kaynaklara ulaşabilmek için Yordam Katalog Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Yordam sistemi üzerinden kütüphanemizdeki tüm kataloglara ve yayınlara elektronik ortamda ulaşılabilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlayan Kütüphaneler Arası İşbirliği ve Takip Sistemi (KİTS) ve Türkiye Bilgi ve Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) kuruluşları ile yapılan anlaşmalar ile Üniversitemizde bulunmayan kaynaklar, Türkiye’deki diğer üniversite kütüphanelerinden temin edilmektedir. 

Üniversitemiz kütüphanelerinde bulunan kaynak sayılarımız gün geçtikçe sürekli artmaktadır. 2011 yılında 55.876 olan basılı yayın sayımız 2015 yılında 88.686’ya, 2017 yılı sonunda ise %73’lük artışla 96.851’e ulaşmıştır.

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle en etkin veriye en kolay ve en ekonomik yoldan ulaşmanın yollarından biri de veri tabanlarıdır.  Akademik çalışmalar açısından veri tabanlarına erişim büyük önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan Üniversitemiz, Öğretim elemanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 2011 yılında 26 olan veri tabanı sayısını 2015’te 50’ye, 2017’de ise 53’e yükseltmek suretiyle bu konuda %104’lük bir artış gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik kaynaklara ve abone olunan veri tabanlarına kampüs bağlantısı olan bilgisayarlarda http://kutuphane.hitit.edu.tr/ web sayfası üzerinden erişilebilmektedir. Basılı veya elektronik, harita, CD/DVD vb. materyal kaynak talepleri, online olarak “Elektronik Kaynak Talep Sistemi” ile daha kısa sürede temin edilmektedir. 
Ayrıca 2011 yılında sadece 52.722 olan e-kitap sayısı 2015’te 284.678’e, 2017’de ise 581.305’e ulaşmıştır. Elektronik kitapların yanında e-dergilerde de artış olmuş ve 2011’de 25.624 olan e-dergi sayısı 2015’te 41.461’e ve 2017’de de 75.056’ya ulaşmıştır. Böylece elektronik yayın sayısı 2017 sonu itibariyle 656.361’e ulaşmıştır.

Üniversitemiz kütüphanesinde süreli yayınlar da diğer yayınlarda olduğu gibi sürekli artış göstermiştir. 2011 yılında 404 olan süreli yayın sayısı 2015’te 764’e, 2017 yılında da 1.179’a ulaşmıştır. Bu haliyle süreli yayınlarda %192’lik bir artış yaşanmıştır.
           
Merkez kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımına açık sınırsız internet bağlantılı 24 bilgisayar bulunmakta, multimedya odasında bulunan 15 bilgisayar ile ödev hazırlama, görsel ve işitsel multimedya imkânlarından faydalanılmaktadırlar. Ayrıca wi-fi kablosuz internet sunucu ile kişisel cep telefonu, iPad, notebook vb. cihazlara internet erişimi sınırsız olarak sağlanmaktadır.
Üniversitemizde engelli öğrencilerimize kütüphane imkanlarından faydalanması amacıyla yardımcı personel verilmekte olup, Engelsiz Üniversite Birimi tarafından görme engelli öğrencilerimizin yararlanabilmesi amacıyla Kitap Okuma Cihazı temin edilerek, görme engelli öğrencilerimiz için Eye Pal tarama sistemi cihazı ve Jaws 13 programı yüklü 1 adet bilgisayar tahsis edilmiştir. Görme engelliler Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine başvurmaları halinde personelimiz aracılığı ile veya bireysel olarak GETEM’in http://getem.boun.edu.tr/?q=bireysel/register adresinden üyelik işlemi ile sesli e-Kütüphane hizmetinden faydalanabileceklerdir.
YÖK-Ulakbim Ekual tarafından Üniversitemize sağlanan ve Yükseköğretim Kurumlarınca sonuç raporu kabul gören iThenticate ve Turnitin programı, Öğretim üyelerimizin hitit.edu.tr uzantılı mail adresi üzerinden kullanıcı hesabı aktivasyon işlemi ile çalışmaktadır. Tez, Proje, ödev ve belgeler ile akademik düzeyde üretilecek makalelerde intihal oranının tespiti için kullanılmakta olan web tabanlı sistemdir.  Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.
Üniversitemizde yeni öğretime başlayan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerimize oryantasyon eğitimi yapılmakla beraber, akademik ve idari personelin kütüphaneyi tanımaları için gerek yüz yüze, gerekse kütüphane web sayfasından duyuru yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum