İngilizce Program Açılmasına Onay Verildi

07 Mart 18

Üniversitemizin İngilizce Program başvuruları, Yükseköğretim Kurulu’nun 22/02/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi  uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İngilizce (%100) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılması uygun görülmüştür.  

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum