HİTÜ’lü Öğrencilerin TÜBİTAK Başarısı

01 Nisan 18
HİTÜ’lü Öğrencilerin TÜBİTAK Başarısı

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Kaya Ali Keçeli, Refik Kuyrukcu ve Halil Gök tarafından, Doç. Dr. Cengiz Baykasoğlu’nun akademik danışmanlığında hazırlanan “Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemede Sıcaklığın Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi” başlıklı bitirme projesi TÜBİTAK 2209/B - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Projede FNSS Savunma Sistemleri AŞ firması da sanayi ortağı olarak yer almaktadır.

Proje kapsamında, çelik döküm malzemelere kıyasla daha hafif, daha düşük imalat maliyetli ve birçok üstün mekanik özelliklere sahip östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir malzemede sıcaklığın içyapı ve mekanik özelliklerine etkileri detaylı olarak araştırılacaktır. Proje çıktılarının, bu malzemeden imal edilecek parçaların özellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanımları ile ilgili tasarımcılara yol gösterici olacağı ve ülkemiz savunma sanayinde bu malzemelerin daha etkin olarak kullanımı konusuna katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

İleri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve uygulamaları konusunun ülkemizde öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alanlarından biri olduğunu vurgulayan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Baykasoğlu, milli stratejik ürünlerin ülkemizde milli imkanlarla üretiminde, öğrencilere bu bilincin kazandırılmasının ve henüz lisans seviyesinde iken ülke sanayisinin ihtiyaçlarını ve ülke menfaatlerini gözeterek üniversite-sanayi işbirliği ve proje kültürü içerisinde yetişmelerinin çok önemli olduğunu ifade etmiştir.

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum