Rakamlarla HİTÜ: Enstitülerimizin Program ve Öğrenci Sayısındaki Artış Devam Ediyor

22 Nisan 18

Ülkemizin ilk etapta 2023 Vizyonu çerçevesinde planlanan araştırmacı sayısının ve kapasitesinin artırılması sürecinde üniversitelerden beklentiler de artmış durumdadır. Bu kapsamda, yükseköğretimden beklenen nitelikli eğitim ve araştırmaları yapabilmek ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını temin etmek bir zorunluluk halini almıştır. Zira Ülkemizin 2023 Vizyonu doğrultusunda planlanan araştırmacı sayısı yaklaşık 300.000’dir. Bu amaca yönelik olarak lisansüstü öğrenci sayısının artırılmasına yönelik önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde yıllık doktoralı mezun sayısı 5.000 dolayında olduğu göz önüne alındığında, 2023 Vizyonu için kalan sürede ihtiyaç duyulan yıllık doktoralı mezun sayısı 20.000’dir.

Üniversitemiz, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 Vizyonları çerçevesinde yapmış olduğu planlama doğrultusunda hızlı yükselişini devam ettirmektedir. Üniversitemiz bünyesindeki Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitülerimizdeki program sayısı ve buna bağlı olarak öğrenci sayısındaki artış üniversitemizin lisansüstü eğitime vermiş olduğu önemi ortaya koymaktadır. 2011 yılında Üniversitemizde 9 yüksek lisans ve 2 doktora olmak üzere toplam 11 olan lisansüstü program sayısı 2015’de 17 yüksek lisans ve 6 doktora olmak üzere toplam 23’e çıkmıştır.  Nisan 2018 itibariyle Üniversitemizde 28 yüksek lisans ve 8 doktora olma üzere % 227’lik bir artışla toplam 36 program sayısına ulaşmıştır. Farklı anabilim dallarındaki öğretim üyelerinin işbirliği ile birden çok alanı ilgilendiren ve uzmanlık gerektiren meslek gruplarına yönelik 2 disiplinler arası programımız da YÖK tarafından onaylanmıştır. Disiplinler arası yeni programlar açılması yönünde yoğun çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Üniversitemizdeki anabilim dalı ve program sayısındaki artış doğrultusunda, öğrenci sayısı da kısa sürede hızla artmıştır. Üniversitemizde 2011 yılında 221 yüksek lisans ve 8 doktora olmak üzere toplam 229 olan lisansüstü öğrenci sayısı; 2015’te 1.058 yüksek lisans ve 101 doktora olmak üzere toplam 1.159’a ulaşmıştır. Nisan 2018 itibariyle 1.397 yüksek lisans ve 146 doktora olma üzere lisansüstü öğrenci sayımız %573’lük bir artışla 1.543’e ulaşmıştır. 

2018 yılı Ekim ayı itibariyle lisansüstü programlara yeni öğrenci alımları ile birlikte lisansüstü öğrenci sayımızın 1.900’ü aşması beklenmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum