Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı

26 Nisan 18
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz Bahar Etkinlikleri ve Mezuniyet Töreni kapsamında “V. Öğrenci Kongresi” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda başladı.
Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm öğrencilerin sunumlarını yaptığı “V. Öğrenci Kongresi”nde; sosyal bilimler, sağlık bilimleri, islami bilimler ve fen bilimleri alanlarında çok sayıda bildiri sunuldu.
Öğrenci Kongresinin Açılış Paneli oturum başkanlığını Doç. Dr. Sabiha Kılıç yaparken Kentsel Yaşam oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Özalp,  Din Bilimleri I. oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Teknik Bilimler oturum başkanlığını Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek,  Din Bilimleri II. oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Azimli,  Kişisel Gelişim oturum başkanlığını Dr. Öğr. Gör. Y. Kaan Yasım, Toplum ve Din oturumu başkanlığını Doç. Dr. Yakup Coştu,  Sosyal Medya ve Madde Bağımlılığı oturum başkanlığını  Araş. Gör. Ela Hiçyorulmaz,  I. Tıp Oturumu oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Eryücel ve İslami Medeniyet oturum başkanlığını Doç. Dr. Metin Uçar yaptı.
V. Öğrenci Kongresinin ilk gününde 10 oturumda 35 bildiri sunulmuş olup toplamda 25 oturumda 58 bildiri sunulacaktır. 
Bu Kongre ile öğrencilerimizin bilimsel konuları kendi ulaştıkları veriler ışığında ele almalarını sağlamak, bilimsel konularda tartışma kültürünü oluşturmak ve bilimsel alanlarla ilgilenme konusunda bir duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır. 
Kongre programı için tıklayınız.

Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
Üniversitemiz V. Öğrenci Kongresi Başladı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum