Üniversitemizin Uluslararası Yayın Sayısındaki Artış Devam Ediyor

03 Nisan 18

Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden biri olan Akademik Yayın Performansı, öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların sonucunda yayınladıkları, uluslararası bilimsel değeri yüksek makalelerin sayısıdır. Söz konusu bu performans değerleri belirlenirken, öğretim elemanlarının Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde basılmış olan yayın sayıları dikkate alınmaktadır.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra desteklediği ve öncülük ettiği AR-GE çalışmaları ile hem bulunduğu bölgeye hem de ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemizde Akademik Yayın Performansı her geçen yıl daha yükselmektedir.  2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar BAP kapsamındaki 450 projenin de içinde olduğu projelere  yapılan yaklaşık 15.500.000 TL destek ile bu AR-GE çalışmaları için gereken  alt yapı yatırımları olarak; akredite laboratuvarları ile bazı referans testler için yetkilendirilen HÜBTUAM; Üniversite-Sektör işbirliği ile AR-GE çalışmalarının gerçekleşmesine ve teknoloji transferine zemin hazırlayan TEKNOKENT; Üniversitemizin farklı birimlerindeki mevcut laboratuvarlar için bina ve cihaz yatırımı; bilimsel çalışmaların alt yapısının oluşturulmasında gerekli olan kütüphane ve bilgi işlem ilişkili harcamalar ve bir AR-GE çalışması olan Ekmek Üretim Laboratuvarı için   yapılan destek miktarı 70.000.000 TL’yi aşmıştır. Bu miktar her yılın ortalama döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda 31.000.000$’a ulaşmaktadır. 

Bunun sonucunda da, sosyal, fen, teknik, sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve atıfları listeleyen ve SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’e erişim sağlayan veritabanı olan Web of Science verilerine göre Üniversitemiz akademisyenlerince hazırlanan makale sayısı 2017 yılında da artmaya devam etmiştir. Grafikten de görülebileceği gibi 2010 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,34 iken 2017 yılında 255 yayın ile 0,86’ya yükselmiştir.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan “Ülkemizde yaşanan olumsuz süreçlere rağmen hız kesmeden, tüm düşmanlara inat çalışmalarımızı sürdürdük. Akademisyen sayımız artarken, sadece nicel olarak değil nitel büyümenin bir göstergesi olarak akademisyen başına düşen yayın sayımızı da arttırdık” dedi. Prof. Alkan “Kamuda hesap verilebilirliğin, kamu kurumlarının alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalardaki başarılarının ölçülmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi olan araştırma faaliyetlerinin başarıya ulaştığını uluslararası bağımsız ölçütlerle görmek mutluluk verici. Özellikle Hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 vizyonu kapsamında hedeflenen AR-GE odaklı çalışmaları başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum