Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programımız Açıldı

08 Nisan 18

Enstitüler bünyesinde lisansüstü programlar açılması konusundaki teklifler 28/03/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenmiş ve Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans programının açılması uygun görülmüştür.

Niçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı?

Şüphesiz bir ülkede çalışanların sağlığına ve güvenliğine verilen değer, o ülkenin kalkınmışlığının ve gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu aynı zamanda bir medeniyet seviyesi ölçütüdür. Aktif çalışan bir kişinin gününün büyük bir kısmını işyerinde geçirdiği düşünüldüğünde, işyerindeki güvenlik ve sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi, dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği alanı; çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazası ve olabilecek meslek hastalıklarına karşı tedbirler alan ve bu konuda gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu alandaki gelişime hız kazandırılması ülkelerin çağdaş standartları yakalama çalışmalarına destek sağlamaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasında, donanımlı ve kendini geliştiren insanların olması, ülkenin ilerlemesi ve kendi ihtiyaçlarını dışarıya bağlı olmaksızın sağlaması hiç kuşkusuz çok önemlidir. Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, yasal düzenlemelerin ve gerek duyulan ihtiyacın da etkisiyle giderek artmaktadır. Başta sanayi kuruluşları olmak üzere tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik mevzuat ve yönetmeliklere göre gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. Bunun gereği olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında detaylı çalışma yapan çalışanlara ve çalışmalara olan ihtiyaç artmıştır. Ortaya çıkan bu ihtiyacın karşılanmasında iş sağlığı ve güvenliği alanında lisansüstü eğitim almış insanlara gerek duyulmaktadır. Bu program ile birlikte, her türlü iş ve çalışma sektöründe mevcut çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek, işletmeleri bu doğrultuda uygun ve yeterli önlemleri almaya yönlendirebilecek,  alanında uzman bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuata hakim olan, gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyebilen, mesleki etik kurallara uygun davranan, risk ve kaza analizi ile iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkenin ve uygulamanın tespitini yapıp bu bağlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ekonomik anlamda da ülkenin gelişmişliği açısından önemlidir. Ülkemiz ekonomisi, işyerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı doğrudan veya dolaylı kayıplarla beraber her yıl yüksek miktarlarda zarara uğramaktadır. Bu ekonomik kaybın minimuma indirilebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği alanında yetiştirilmiş; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimleri ve bilgilendirilmeleri için çalışacak kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans derecesi almış olan mezunlar için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı Kanuna istinaden, “B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” sertifikası alabilme hakkı tanınmıştır. Ekonomik kayıp boyutlarının yanı sıra, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmaları insani ve vicdani bakımdan da toplumda huzuru sağlama yönünde önemli katkılar sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile sanayi ve endüstrinin tüm iş kollarında sağlık ve güvenliği içeren çalışmaların bilimsel yöntem ve analizlere dayanarak yüksek bir doğrulukla yapılması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece üniversite-sanayi işbirliğinin bilimsel ortama taşınması sayesinde işyerlerinde çalışma alanlarına bilimsel metot ve analiz yöntemleri uygulanarak verimliliğin artması sağlanırken endüstriden sağlanacak bilgi ve imkânlar ile bilimsel yayın ve çalışmalar gerçekleştirilmesine olanak sağlanacaktır. Çorum ilimizdeki sanayinin yapısı da dikkate alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans programına öğrenci alınması, işin ve işçinin güvenliğini daha da arttıracak ve Çorum sanayisinin daha da ileri seviyelere gelmesine katkıda bulunacaktır.

Akademik altyapısı ile ilimiz ve ülkemizin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin kontrol ve denetim mekanizmasının ihtiyacı olan nitelikli ve yetkili bireyleri yetiştirmek amacıyla teklif ettiğimiz ve Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle %227 artışla 36’ya ulaşmıştır. Açılan yeni programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum