Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Mayıs 18
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz tarafından “Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Dekanlarımız, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın Müdürleri fe Sekreterleri, Genel Sekreterimiz, Daire Başkanlarımız ve ilgili şube müdürleri ile konula ilgili akademik ve idari personelimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetiminin standardize edilmesi amacıyla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yayınlandığını ifade ederek kalite ile ilgili çalışmalara çok daha öncesinde başlanmış olan Üniversitemizde, bu yönetmelik doğrultusunda Kalite Komisyonu oluşturulduğunu belirtti. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Kalite Güvence Sistemleri çerçevesinde hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Baykam,  Üniversitemizde 2017 yılında bu konuda kurumsallığı sağlamak için Kalite Koordinatörlüğü kurulduğuna da dikkat çekerek bu doğrultuda yoğun ve büyük bir özveri ile çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantı öncesi konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise  Üniversitemizin her anlamda yatay ve dikey gelişmelerini sürdürmekte olduğunun altını çizerek “Yapılan çalışmaların bir amacı da başta en iyi düzeyde eğitim vermek üzere ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde; pek çok alanda üniversite olmanın evrensel gerekliliği ile hareket etmek ve dünyadaki akademik camiada da hak ettiği yeri almaktır” dedi. 

Dünyada her alanda yaşanan gelişim ve dönüşümün yükseköğretim kurumlarını da dünya ile entegre olmaya ve pek çok alanda uluslararası arenada yer almaya zorladığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Dünyada 20. yy’ın son çeyreğinde hızlanan bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler ülkelerin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda her geçen gün artan yükseköğretim talebi, yaşanan ekonomik, sosyal, bilgi ve toplum esaslı gelişmeler de yükseköğretim kurumlarından daha nitelikli hizmet beklentisini ortaya çıkarmaktadır” diyerek bu anlamda kalite güvence sistemlerinin çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’nda ifade ettiği ‘Ülkemizdeki 115 bin olan yabancı öğrenci sayısının 350 bine çıkarılarak en çok yabancı öğrenciye sahip ilk 5 ülke olma hedefi’ ifadesine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  uluslararası öğrencilerin seçiminde de en önemli unsurun “Kalite” olduğunu belirterek “Üniversitemizin bağımsız kurumlarca denetlenebilir kalite güvence sistemlerini kurması ve toplam kalite anlayışı ile hareket etmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Hitit Üniversitesi ‘Kalite’ Konusunu Dikkate Alarak Gelişimini Sürdürmektedir”

Üniversitemizin kalite kavramına verdiği önemin altını çizerek konuşmasına devam eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, şu açıklamalarda bulundu: “Bu kapsamda, göreve geldiğimiz günden bu yana kaliteye verdiğimiz önemin beraberinde Hitit Üniversitesi başarıları ile adından sıkça söz ettiren; sadece ulusal değil, uluslararası ölçekli pek çok projeye imza atan ve en önemlisi de yaptıklarının sonuçlarını almaya başlayan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Öyle ki Merkez laboratuvarımızda (HÜBTÜAM) yapılan kalite odaklı çalışmalarla MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Mesleki Yeterlilik ile ilgili süreç tamamlandı. Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı ile uzun süredir yürütülen çalışmalar neticelenmiş ve ”Diş Hekimliği-İmplantlar-Kemik içi Diş İmplantları İçin Dinamik Yükleme Deneyi” testine ait yetkili test laboratuvarı olma hakkı kazanılmıştır. Mühendislik Fakültemizde Makine ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz eğitimde MÜDEK akreditasyonu kapsamında yapılan değerlendirmeden başarı ile geçmiştir. Dünyadaki 25.000 yükseköğretim kurumu arasında URAP sıralamalarında Üniversitemiz 2342. sırada yer almıştır. Yeşil Kampüs çalışmalarına önem veren Üniversitemiz, GreenMetric 2016 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye’den katılan devlet üniversiteleri arasında 3. olmuştur. Tüm bunların sonucunda Hitit Üniversitesi, nicel olarak muazzam bir hızla ve sürekli büyümesine devam ederken, aynı zamanda kalite konusunu dikkate alarak nitel bir biçimde de gelişimini sürdürmektedir” dedi.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında ayrı ayrı ve son derece detaylı değerlendirilerek YÖK tarafından yapılacak olan ve tabiri caizse Üniversitemizin karnesinin çıkarılacağı dış değerlendirme sürecinin de kısa bir süre önce başlatıldığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Hızla tamamlamak üzere tüm üniversite olarak çalışmalarımıza başladık. Bu anlık bir sürecin sonucu değil, yıllara sari uzunca süredir bu anlayışla yapılan çalışmaların ürünüdür” diyerek başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan olmak üzere Dekanlarımıza, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızın Müdürlerine, Genel Sekreterimize, Daire Başkanlarımıza, şube müdürlerine, Basın ve Halkla İlişkiler Ofisimiz ile emeği geçen tüm personelimize teşekkür etti.

Program çerçevesinde Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer ve Dr. Öğr. Üyesi Cihat Savsar öncülüğünde “Beyin Fırtınası ve Grup Çalışmaları” gerçekleştirilirken Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan tarafından “Kurum İç Değerlendirme Raporu” tüm katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda Aslan Aslan tarafından “ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi”, Doç. Dr. Gökçe Merey tarfından “Bologna Süreci” ve Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Erdin tarafından da “MÜDEK Akreditasyon Süreci” konularından sunumlar yapıldı.

Program bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi Yetkin Utku Kamuk tarafından hazırlanan kolektif çalışmalarda verimliliğin yükseltilmesi, ürün ve çalışma kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla takım çalışması uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Problem çözme becerisinin kazandırılması, karşılaşılan zorluklara farklı bakış açılarının geliştirilmesi, ekip ruhunun desteklenmesi, empati kurabilme, ortak amaç doğrultusunda hareket edebilme becerisinin teşvik edilmesi, etkili iletişimin sağlanması ve bireyler arası ilişkilerin güçlendirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, hedeflenen amaçlara ulaşılması için tasarlanmış ve ihtiyaca göre yapılandırılmış olan takım çalışması görevleri yerine getirildi.

Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum