Rakamlarla HİTÜ: Kampüs Arazilerimiz ve Kapalı Alanlarımız

20 Mayıs 18

Üniversitelerden öncelikli olarak beklenen husus, buralarda yapılacak olan nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalardır.  Nitelikli bir eğitim-öğretimin yapılması ve akademik çalışmaların beklenen düzeyde gerçekleşip üniversitelerin birer Ar-Ge merkezleri haline gelmesi,  alanlarında uzman nitelikli akademik ve idari personel ile birlikte, yeterli fiziki alt yapı ile mümkündür. Sadece son teknoloji kullanılarak modern akıllı binaları yapmakla üniversite olunmadığı gibi; binalardan yoksun, gerekli altyapısı olmayan yerde istenen düzeyde eğitim-öğretim ve diğer bilimsel çalışmalar beklenemez.  

Üniversitemiz kuruluşundan 2011 yılına kadar kampüsleşme konusunda yeterli ivmeyi yakalayamamış olsa da, 2011 yılından sonra gerek kamu kurum ve kuruluşlarından devir/tahsis yoluyla, gerek özel mülkleri kamulaştırma yoluyla il merkezindeki Kuzey Kampüs ve Güney Kampüs ile ilçe kampüslerindeki arsa ve arazilerde önemli oranda artış sağlamıştır.Öyle ki, 2011 yılında sadece 200.907 m² olan Üniversitemiz kampüslerinin arazi büyüklüğü 2015 yılında 1.408.684 m²’ye, 2017 yılı sonunda da % 1.212’lik bir artışla 2.636.350 m²’ye ulaşarak oldukça büyük bir arazi miktarına ulaşılmıştır.


İl merkezinde dağınık bir yapıda eğitim faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, özellikle 2014 yılından itibaren eğitim birimlerinin kampüslerde toplanmasına büyük önem vermiştir. İl Merkezindeki iki ana kampüsümüz olan Kuzey Kampüs ile Güney Kampüsümüzün master plan çalışmaları tamamlanmış; Merkez Meslek Yüksekokulları Kampüsü ve Kuzey Kampüsümüzde eğitim birimlerinin inşasına başlanmıştır.

İlçelerdeki yüksek öğretime elverişli olmayan fiziki alanlarda kısa vadeli çözümler için bakım-onarım ve revizyonlar yapılmış, aynı zamanda Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu kampüs inşaatlarına başlanmıştır.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi daha önce 1.470 m² fiziki alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, Kuzey Kampüsümüzde içerisinde ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenebileceği nitelikte spor salonu olan 8.600 m² fiziki alana sahip yeni binasına taşınarak burada eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bu haliyle adı geçen Fakültemiz, önceye kıyasla çok daha büyük, son teknolojinin kullanıldığı modern akıllı fiziki binaya kavuşmuştur.

Kuzey Kampüsümüzde yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan 7.243 m² fiziki alana sahip Bilimsel Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) binası ise, Üniversitemizde yapılacak Ar-Ge çalışmaları açısından son derece önemli bir yeri olup, teknik donanımı ile sadece ilimizin değil; bölgemizin önemli araştırma merkezlerinden biridir.

İdaremiz döneminde inşalarına başlanan ve yapımı tamamlanan Melek Yüksekokulları Kampüsündeki Trijen Binası(257 m²) ile Kuzey Kampüsümüzdeki Isı Merkezi (2.170 m²) ve Enerji Merkezi (670 m²) binaları sayesinde Üniversitemiz kendi enerjisini kendisi üretmeye başlamış; bu alanda ilkleri başararak diğer üniversiteler ve kamu kurumlarına örnek teşkil eden bir enerji altyapısına kavuşmuştur.

İlimiz merkezindeki Meslek Yüksekokulları kampüsümüzde yine idaremiz döneminde inşaatlarına başlanan ve 2015 yılında yapımı tamamlanan İdari Bina ve Kapalı Otopark (10.620 m²) ile 2016 yılında yapımı tamamlanan ÖSYM Binası (6.414 m²) sayesinde günümüzde üniversite-sanayi işbirliğinde aranan nitelikli teknik personel ile ilgili olarak meslek yüksekokulları için gerekli fiziki altyapı oluşturulmuştur.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz daha önce yaklaşık 2.870 m² fiziki alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken; Üniversitemiz, Alaca Eğitim Vakfı ve SİNPAŞ G.Y.O. işbirliği ile 2015 yılında tamamlanan 7.600 m² fiziki alana sahip yeni kampüsüne taşınmıştır.

Kuzey Kampüsümüzde inşasına başladığımız ve şu anda geçici kabul aşamasında olan 8.500 m² fiziki alana sahip Merkez Yemekhane binamız aynı anda 2.500 kişiye, bir öğünde ise 10.000 kişiye yemek hizmeti verebilecek niteliktedir.

Akkent TOKİ’de lise binası olarak inşa edilen yaklaşık 9.197 m² (Ana Bina+Spor Salonu+Kafeterya) fiziki alanda eğitim faaliyetlerini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Kuzey Kampüste yapımına başladığımız yeni binasına taşındığında 20.200 m² fiziki alana sahip yeni binaya kavuşmuş olacaktır. Buradaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

İlimiz Mimar Sinan Mahallesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yaklaşık 4.800 m² fiziki alanda eğitim faaliyetlerini sürdüren İlahiyat Fakültemiz, yapımına Kuzey Kampüste başladığımız ve 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanan yeni binasına taşındığında 18.400 m² fiziki alana sahip olacaktır.

Kuzey Kampüsümüzde 1988 yılında inşasına başlanan ve halen yaklaşık 7.744 m² fiziki alanda eğitim faaliyetlerini sürdüren Mühendislik Fakültemiz, Üniversitemiz yatırım programına alınan ve kısa sürede ihale edilerek Kuzey Kampüste yapımına başlanacak olan ve tamamlandığında 17.078 m² fiziki alana sahip yeni binasına taşınacaktır.

Sungurlu ilçe merkezinde 2.257 m² fiziki alanda eğitim faaliyetlerini sürdüren yüksekokulumuz için yeni bir kampüs planlanmıştır. Yaklaşık 12.418 m² fiziki alanda inşası devam eden yeni kampüsün tamamlanması ile birlikte hem Sungurlu ilçemiz hem de personel ve öğrencilerimiz yükseköğretim standartlarında yeni bir kampüse kavuşacaktır.

Oğuzlar ilçemizde, Obruk Barajı kıyısında yaklaşık 35.000 m² yerleşke üzerine planlanan Oğuzlar Su Sporları Merkezinin proje çalışmaları tamamlanmış, Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmıştır. Söz konusu merkezin tamamlanması ile birlikte, Üniversitemiz ve Oğuzlar ilçemiz ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapılabileceği nitelikte bir su sporları merkezine kavuşacaktır.

İskilip ilçe merkezinde halen yaklaşık 1.986 m² fiziki alanda eğitim faaliyetlerini sürdüren İskilip Meslek Yüksekokulumuzun fiziki alanlarının yetersiz gelmesi üzerine; Üniversitemiz, İskilip Belediyesi, yardımsever iş insanları ve İskilip Yüksek Öğretim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yaklaşık 5.692 m² fiziki alana sahip yeni bir binanın inşaatına başlanmış; söz konusu bina ve yerleşke 2017 yılında yaklaşık %25 fiziki gerçekleşme sağlandığı aşamada Üniversitemize devredilmiştir. Üniversitemizin ısrarlı gayretleri sonucunda Kalkınma Bakanlığı tarafından binanın ikmal inşaatı Üniversitemiz yatırım programına alınmıştır. Binanın kısa sürede ihale edilerek inşasına başlanması planlanmaktadır.

Yapılan ve yapımı devam eden yeni inşaatlara bakıldığında, Üniversitemizin yoğun bir bina yapım sürecinde olduğu söylenebilir. 2011 yılında Üniversitemiz genelinde sadece 56.706 m² olan kapalı alan miktarı, yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 2015 yılında 93.605 m²’ye,2017 yılı sonunda ise 114.260 m²’ye çıkartılmıştır. İnşaatı tamamlanan ve devam eden binaların tamamına 2011 yılı sonrasında başlanmış olup; halen yapım aşamasında olan ve kısa sürede tamamlanması planlanan yeni binaların eğitim-öğretime kazandırılmasıyla kapalı alan miktarımız çok büyük bir artışı yakalamış olacaktır.


Üniversitemiz kısa, orta ve uzun vadedeki öğrenci sayısı ve vizyonu çerçevesinde başlatmış olduğu arazi genişletme ve yeni binalar yapma çalışmalarını, vizyonu ve misyonu çerçevesinde bundan sonra da sürdürecektir. Üniversitemizden beklenen nitelikli Ar-Ge çalışmaları ve eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli fiziki altyapının depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde yapımına ve tamamlanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir özveri ve titizlikle devam edilecektir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum