“İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi”miz Kuruldu

06 Mayıs 18

Helal ürün ve helal hizmet sektörü dünyada her geçen gün iş hacmini arttırmaya devam ederken, bu sektöre talep de aynı oranda artmaya devam etmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 1.8 milyar Müslümanın olduğu dikkate alındığında, helal sektörde (helal gıda, helal turizm, helal finans, helal sağlık, kozmetik, helal üretim gibi) Müslüman ülkelerin ön planda olması gerekirken; yaklaşık 4 trilyon USD’lık bir hacme sahip bu sektörde Müslüman ülkelerin üretim payı sadece %20 civarında seyretmektedir.  

Diğer yandan günümüzde helal sektörün önemli bir boyutunu oluşturan faizsiz finansın dünyadaki aktif büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon USD’dır. Bununla birlikte, bu 2 trilyon USD’lık faizsiz finans büyüklüğü, dünya finans sektörünün ancak yüzde 3'ü gibi "çok küçük" bir oranına karşılık gelmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel faizsiz finansın aktif büyüklüğünün 3,5 trilyon USD’a ulaşması hedeflense de, esasında bu rakam da oransal olarak toplam finans sektörü içinde çok küçük durmaktadır. Dünya ölçeğindeki bu tabloya karşın ülkemizde faizsiz finansın ulaştığı boyut ise yaklaşık 44 milyar USD olup, bu haliyle dünyada 8. sırada yer almaktayız.

Helal sektörün dini ve ekonomik boyutu ile dünya ölçeğinde geldiği yeri görmezden gelmeyen Üniversitemiz, bu konuda yoğun bir çalışma içerisine girmiştir. Konu ile ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  “1,8 milyar Müslüman ve 57 İslam İşbirliği Teşkilatı’nı oluşturan ülke dikkate alındığında, dünyada 4 trilyon USD olan helal sektörde Müslümanların payının oldukça yüksek olması beklenir. Helal tüketim mallarının maalesef ancak çok azını üretebilmekteyiz. Biz ülke olarak küresel ekonomide daha fazla rol oynamak istiyorsak, her 4 kişiden birinin Müslüman olduğu bu dünyada bize ait olan helal sektörün kurallarını koyan bizler olmalıyız. Bunun yolu, helal sektöre daha fazla yoğunlaşmaktan geçiyor. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları da bunu gerektiriyor. Bunun ilk adımı olarak, bildiğiniz üzere bir süre önce Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli eğitim birimlerimizin ders müfredatlarına Helal Gıda ve Helal Turizm, Helal Gıda Standardı, İslami Üretim, Temel İslam Ekonomisi, İslami Sigortacılık Uygulamaları, İslami Finansal Kurumlar ve İslami Finansal Kıymetler adlarıyla çeşitli dersler ekledik. Ancak bununla da yetinmeyerek, İlimizde konu ile ilgili Üniversitemize bağlı bir araştırma merkezinin açılmasına yönelik yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar sonucunda, iktisadi sistemlerin ve finansal araçların fıkhı boyutunu güncel ekonomik sistemle birlikte değerlendirerek İslami uygulamaları geliştirmeye zemin hazırlamak ve Üniversitemiz bünyesinde disiplinler arası çalışmaları güçlendirmek amacıyla, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Üniversitemize, İlimize ve ilim dünyasına hayırlı olsun. Bu Merkezin çok güzel çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yönetmeliğinin 28 Nisan 2018 tarih ve 3046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla açılışı için gerekli bütün resmi süreci tamamlanmış olan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, sosyo-ekonomik hayatın geleneksel ve modern İslam iktisadı ve finansı açısından değerlendirerek güncel hayatın gerekliliği olan ekonomik sistemler ve finansal araçların oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizde ve dünyada hızla gelişme sürecinde olan katılım bankacılığı ve sigortacılık sektörü için gerekli olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, İslami ilimler alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu güncel iktisadi meseleleri değerlendirerek disiplinler arası çalışmaları güçlendirmek merkezin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Ayrıca, Üniversitemizde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomisi ve finansı konularında araştırmalar yapmak için gerekli alt yapının kurulmasına öncülük edecek olan Merkez, Üniversitemiz adına yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesini, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarılması, ders materyalleri ve araştırma arşivinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açılması, faizsiz ekonomik sistem, faizsiz bankacılık ve sigortacılık konularında toplumda bilinç oluşmasına yönelik çalışmalar yapılması, İslam ekonomisi ve finansı alanında yeni bilgilerin üretilmesi ve uygulama modelleri geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösterecektir.

Yeni kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Üniversitemiz bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısı da 17’ye ulaşmış oldu.


 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum