Rekreasyon Yönetimi Bölümümüze Öğrenci Alımına YÖK Onay Verdi

10 Haziran 18

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Rekreasyon Yönetimi Bölümü’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk defa özel yetenek sınavı ile 60 öğrenci alınması yönündeki talebimiz, Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenerek uygun bulunmuştur.

Rekreasyon, insanın yaşamında yapması zorunlu olan (yemek, uyumak, çalışmak gibi) durumlar dışında kalan serbest zamanlarda uygulanan aktivitelerdir. Şüphesiz serbest zamanın toplumların kültürel ve ahlaki gelişimine büyük etkisi vardır. Rekreasyon Yönetimi bölümünün temel amacı, öğrencileri, rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektedir. Bu bölüm boş zamanları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik Rekreasyon Uzmanları yetiştirmektedir.

Rekreasyon Yönetimi Bölümümüz etik kurallara önem veren, zaman ve boş zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi ve boş zaman doyumu konularında yeterli beceriye sahip olan, rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, boş zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına göre etkinlik programları planlayabilen, rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavrayan, her yaş grubuna liderlik yapabilen, hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, aktif yaşamı ilke edinen, ilgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen rekreasyon uzmanları yetiştirmeyi hedeflemiştir. 

2018 yılında özel yetenek sınavı ile ilk defa öğrenci alacak olan Rekreasyon Yönetimi programımız ile Spor Bilimleri Fakültemizdeki aktif program sayımız 6’ya yükselmiştir. Halen Yüksekokulumuzdaki aktif programlarımızda 1.100 civarında öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum