Üniversitemizden Enerji Farkındalığı

20 Haziran 18

Üniversitemiz, enstitülerimizde yeni lisansüstü programlar açmak suretiyle program çeşitliliğini artırmak ve günceli takip etmek amacı doğrultusunda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası eğitim vermek üzere Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açma yönündeki teklifimiz, 06/06/2018 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında uygun bulunarak kabul edilmiştir.

Niçin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden biri enerjidir. Bugün dünyada artık enerji ülkelerin stratejilerini belirlemekte, üzerine büyük yatırımlar yapılmaktadır. Zira enerjiyi temiz, ucuz, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde elde etmek ve verimli bir şekilde kullanabilmek, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması için son derece önemlidir. Ülkemiz son 10 yılda OECD ülkeleri içinde enerji talebinin en hızlı arttığı ülkelerden biridir. Yapılan birçok değerlendirme, bu eğilimin orta ve uzun vadede devam edeceği yönündedir. Bu noktada, enerji talebi hızla artmaya devam eden ülkemizin belirleyeceği enerji stratejileri, çok kritik ve uzun dönemli etkileri olacak bir konudur.

Ülkemizde, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik enerjisi ve ısı üretimi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınmamız ve ekonomik kararlılığımız için yenilenebilir enerji kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Bunun yanında, fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarının ve bunlarla ilgili enerji sistemlerinin etkin ve verimli şekilde kullanılmaları; kesintisiz olarak elektrik üretebilen nükleer santraller gibi ülkemiz için yeni enerji sistemlerinden etkin şekilde faydalanılması, enerji ihtiyacımızın karşılanması noktasında ayrıca önem taşımaktadır. 

Bahsedilen enerji sistemleri ve teknolojilerinin ülkemizde geliştirilebilmesi, etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bu alanda iyi yetişmiş nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda yetişmiş insan gücünün hem temel bilimler ve mühendislik hem de ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi konularda yeterli donanıma sahip olmaları önemlidir. Bu noktada, bu alanın disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Üniversiteyi öncelikle içinde bulunduğu şehrin, ardından ülkenin ve sonrasında tüm insanlığın kalkınmasında ve refah düzeyini arttırmada akademik bir araç olarak gören Yönetimimiz, Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu en şekilde yerine getirmek için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında hayata geçirdiği trijenerasyon sistemi ile hem kendi elektrik enerjisini üretirken hem de atık gaz ile ısıtma ve soğutma ihtiyacını bu sistemden karşılayıp diğer üniversitelere ve kamu kurumlarına örnek olarak farkındalık yaratan; yakın zamanda açılan Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bu alanı stratejik öncelikli araştırma alanlarından biri olarak kabul eden Üniversitemiz; açılması Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen disiplinlerarası Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı ile bu alanda ülkemizde nitelikli araştırmaların yapılmasına ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği programında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, enerji kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesi için sistemlerin geliştirilmesi, enerjinin depolanması, iletimi ve dağıtımı gibi süreçler için teknolojiler geliştirilmesi, mevcut enerji sistemlerinin verimlerinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi, mevcut enerji politikaları ve stratejileri gibi konularda araştırmalar yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklardır.      

Açılan Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle %218 artışla 35’e ulaşmıştır. 

Açılan yeni programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum