Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti

28 Haziran 18
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin etkinliklerinden olan Halk ve Hekimler için Hepatit Bilgilendirme Bölge Toplantısı  Hitit Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. 

Buharaevler Kültür Merkezinde yapılan Halk Bilgilendirme Toplantısında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyeleri Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Yapar ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyeleri Prof. Dr. Rahmet Güner ve Dr. Öğr. Üyesi İmran Hasanoğlu, Hepatitlerin bulaş yolları, korunma yöntemleri, tanısı ve tedavisi konusunda halkımıza bilgilendirici sunumlar yaptılar. 

Hepatit B ve C’nin Bulaş Yolları  

Hepatit B ve C’nin kan, kan ürünleri nakli, cinsel yol, anneden bebeğe doğum sırasında, steril olmayan berber malzemeleri, steril olmayan diş tedavi malzemeleri. diyaliz sırasında ve damar içi ilaç bağımlılarında kirli enjektörler gibi yollarla bulaşabildiğine işaret edilen konuşmalarda Hepatit B den korunmanın öncelikle aşı ile mümkün olduğu ancak Hepatit C’nin aşısı olmadığı belirtildi. Ülkemizde  1998 yılından beri doğum sonrası aşılama şemasında Hepatit B aşısının uygulandığını belirten konuşmacılar aşılanmamış birçok kişinin ise virüsle karşılaşmış olabileceğini söylediler. Hepatit C’nin artık 3 ay süreli ağızdan alınan ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin mümkün hale geldiği anlatıldı. 

 Hastalara bulaştığında çoğu kez belirti yapmayan Hepatit B ve Hepatit C’nin yıllar içinde kronikleşerek karaciğerde hasar oluşturabileceğinden,  kan testi ile taramaların bu hastalıkların tespitinde önemli olduğunu vurguladılar. Hepatit B ve Hepatit C’nin tespit edildiği taktirde tedavilerinin mümkün olduğu ama test edilmez ise fark edilemeyeceğinden hem bulaştırmaya devam edip hem de hastalığın ilerlemesinin söz konusu olduğu anlatıldı. 

Türkiye de Hepatit B Orta Düzeyde Yaygın

Türkiye’de Hepatit B prevalansı %4 iken hepatit C prevalansının %1 e yakın olduğu bildirildi. Toplantıda, tüm dünyada Hepatit B ve C’nin önemli bir halk sağlığı problemi olarak kabul edildiğinden ve Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizde de Sağlık Bakanlığında çalışmaların başlatıldığı Hepatit Eliminasyon Programlarından bahsedildi.  Halkımızın basit bir testle durumlarını öğrenip gerekiyor ise aşı ile bağışıklanabileceği, gerekiyorsa da doktor tarafından takibe alınması gerektiği vurgulandı.

Hekimlere yönelik olarak yapılan ve Çorum İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Avşarlar’ın da katıldığı toplantıya ise birçok branştan çok sayıda uzman ve akademisyen ile aile hekimleri katıldı. Hepatit B ve C tanı ve tedavisinde yeni gelişmeler ile güncel bilgilerin Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Rahmet Güner tarafından anlatıldığı toplantıda hepatitlerin eliminasyonu konusunda tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının rolü ve sorumluluğu olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Baykam, Çorum’da bu kadar yoğun katılım sağlanan toplantı nedeniyle hem idareci konumundaki hem de hasta takibinde aktif olarak çalışan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu katılımın sağlık hizmetlerine ve toplum sağlığına gösterilen önemi yansıttığını ifade etti.


Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz İşbirliği ile Viral Hepatitle Savaşım Derneği Bölge Toplantısı Gerçekleşti
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum