Müzik Bölümümüze İlk Öğrenci Alımına YÖK Onay Verdi

03 Haziran 18

Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Müzik Bölümü’ne 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel yetenek sınavı ile birinci öğretime 30, ikinci öğretime 30 olmak üzere toplam 60 öğrenci alınması yönündeki talebimiz Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenerek uygun bulunmuştur. 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’ne ilk öğrenci alım teklifinin kabulü ile Üniversitemiz “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi” sloganına yakışır şekilde istihdam odaklı bölümleriyle daha da güçlenmenin haklı gurunu yaşamaktadır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Müzik Bölümü 4 yıllık öğretim-öğretim programı süresince öğrencilere yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri bir sanat ortamı oluşturarak analitik düşünebilen, sentez ve muhakeme yapabilen, yaşadığı çağın gereksinimlerini kavrayabilen, sanatsal düşüncelerini özgün bir dil ile ifade edebilen, müziğin her türünde teorik ve uygulamaya yönelik becerileri ile uzmanlaşmış, bilimsel araştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda sanatsal etkinliklere katılan icracı, besteci, yorumcu, vb. yönleri olan sanatçı adayları yetiştirmek ve bu adayları ülkemiz başta olmak üzere, evrensel sanat ortamına kazandırmak maddi ve manevi yönlerden en büyük kazanç ve avantaj olacaktır. Büyük bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmakta olan şehrimizin özünde barındırdığı değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından Müzik bölümüze öğrenci alımı son derece önem taşımaktadır.

Kısa bir süre önce Resim Bölümüne ilk öğrenci alımı konusunda YÖK’ten onay alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, Müzik Bölümüne de öğrenci alımı yönündeki bu kararla; 2018-2019 eğitim-öğretim yılına öğrenci alımı yapılarak eğitim-öğretim sürecini başlatacak olmanın heyecanını yaşamaktadır. 

Güzel Sanatlar Liseleri mezunları tarafından oldukça yoğun ilgi göreceği düşünülen Müzik Anasanat Dalı Lisans Programımızın ilimizin coğrafi konumu ve buna bağlı olarak ulaşılabilirliği ile mevcut yurt imkânları nedeniyle başta yakın iller olmak üzere tüm ülke genelinden yoğun bir talep göreceği değerlendirilmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum