“Aşçılık” Okuyacak Öğrencilerimiz Bu Yıl Geliyor

05 Haziran 18

Üniversitemiz Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Aşçılık Programına öğrenci alımı konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Böylece Aşçılık programımız 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 30 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Neden Aşçılık? 

Turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Bunun en önemli nedeni, turizmin dünya genelinden en hızlı gelişen sektörlerden biri olmasıdır. Bu durum, turizm sektörünün ülkelerin ekonomilerine katkılarını ön plana çıkarmış ve Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle her ülkenin kendi turizm arz potansiyeli nispetinde bu pastadan pay alma veya aldıkları payı büyütme mücadelesine girişmelerine neden olmuştur.      

TÜİK verilerine göre ülkemizde turizm geliri 2016 yılında yaklaşık 22 milyar dolar iken; 2017 yılında bu rakam yaklaşık 26 milyar dolar olmuştur. Turizm sektörünün yapısal özellikleri, istihdam yaratma potansiyeli açısından onu diğer sektörlerden farklılaştırmaktadır. Zira turizm sektöründe makineleşme ve otonom bilgisayar sistemleri kullanılsa da, sektörün yoğun bir emek sektörü olduğu görülmektedir. Bu sektör, doğrudan istihdamın gerçekleştirilmesinde etkin rol almaktadır. Ayrıca konaklama tesisleri gibi yatırımlarla da dolaylı istihdamı olumlu yönde etkilemektedir. Turizm sektörünün özellikle Çorum ili açısından en önemli katkısının istihdam etkisi yönünden olması beklenmektedir.

“Aşçılık” programını bitiren öğrenciler, seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda turizm endüstrisinde konaklama, ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri gibi turizm işletmelerinde, yiyecek-içecek, banket ve endüstriyel yemek hazırlama işletmelerinin mutfak ve servis başta olmak üzere ilgili birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bu programdan mezun öğrenciler ayrıca otelcilik ve turizm meslek, kız meslek ve ilgili diğer meslek liseleri ile turizm eğitim merkezlerinde uygulamalı derslerde usta öğretici/eğitmen olarak da çalışabilecekleri gibi, konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde zamanla üst kademelerde yönetici konumuna yükselebilirler. Ayrıca bu programda okuyan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olmaları halinde, 4 yıllık “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” lisans programına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak olan Aşçılık Programımız ile aktif program sayımız da 6’ya yükselmiş oldu. Halen Yüksekokulumuzdaki aktif programlarda 400’e yakın öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum