Adalet Programı Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

06 Haziran 18

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Adalet Programına öğrenci alımı konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklif, Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek onaylanmıştır. Böylece Adalet programımız, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Adalet Programının Önemi

Ülkemizde önemli bir yere sahip olan Hukuk alanı, her geçen gün daha da büyümekte ve bu alanda çalışacak nitelikli eleman ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alacak olan Adalet Programımız ilimiz ve bölgemizde bu ihtiyacın giderilmesinde ciddi manada katkı sağlayacak, aynı zamanda ülkemiz için geleceğin Adalet Meslek Elemanlarının yetiştirildiği bir birim olarak fark yaratacaktır.

Adalet programı hukukun temel kavramlarını özümsemiş, yalın hukuk sorunlarını çözebilen, hukukun gerektirdiği dürüstlük, adalet ve meslek etiği anlayışlarına sahip, kendi kendine yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış, mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemlerin yürütülmesinde aktif olarak görev alacak ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Adalet programını başarı ile tamamlayan mezunlar, “Adalet Meslek Elemanı” unvanı ile mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra-iflas memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde, özel sektörde Hukuk Bürolarında oldukça kolay iş bulabilmektedirler. Yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler. Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarına memur olarak atanabilmektedirler. 

Adalet alanında çalışacak meslek elemanlarının; iş organizasyonu yapabilme özelliğine sahip, protokol kurallarına uyan, iletişim becerisi gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip, sır saklayabilen ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi yüksek kişiler olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak bu alanda çalışacak meslek elemanlarının insan hakları ve temel hukuk bilgisine sahip, idare ve yargı teşkilatının yapısını ve yargının işleyişini bilen, ekip halinde çalışmaya yatkın, kendisini mesleki olarak sürekli yenileyebilme kapasitesi gelişmiş, mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarıyla fiziki özelliklere sahip, resmi yazışma kurallarına göre yazma, dosyalama ve arşivleme yapabilen, Türkçe’yi iyi konuşan kişiler olması gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda, 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak Adalet Programımız ile aktif program sayımız 14’e yükselmiştir. Halen Yüksekokulumuzdaki aktif programlarda 2.000 civarında öğrenci, burada eğitimlerine devam etmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum