Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

08 Haziran 18
Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetiminin standardize edilmesi amacıyla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayınlanmış ve bundan sonraki süreçte üniversiteler, YÖK tarafından eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında değerlendirileceklerdir. Kalite ile ilgili çalışmalara çok daha önce başlamış olan Üniversitemiz de bu kapsamda YÖK’ün dış değerlendirme sürecinde yer almaktadır.

Bu doğrultuda, süreci başarı ile tamamlamak ve hedeflenen kaliteyi sağlamak amacıyla eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemleri kapsayan Bologna Süreci’ne yönelik bilgi vermek üzere tüm birimlerimizde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Gökçe Merey tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarında öğretim elemanlarımızla süreç ve mevcut durum hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Üniversitemizin bağımsız kurumlarca denetlenebilir kalite güvence sistemlerini kurması ve toplam kalite anlayışı ile hareket etmesi açısından Bologna Süreci kapsamında yapılması gerekenler bu sürecin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 


Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
Birimlerimizde Bologna Süreci ile İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum