Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Müfredatına “Çorum Kent Kültürü" Dersi Eklendi

12 Ağustos 18

Hiç kuşkusuz sosyal bir varlık olan insanın yaşadığı kentten bağımsız düşünülmesi söz konusu değildir. Bilhassa modern yaşamın getirdiği yeni standartlar, bunun yanı sıra birlikte ve bir arada yaşama olgusu, bireyleri kent kültürünün bir parçası haline dönüştürmüş ve bu durum en temel gerçekliklerden biri halini almıştır. Dolayısıyla bireylerin, içerisinde bulundukları kente dair her türlü kültürel ve sosyal olguyu bir bütün olarak algılayıp bu konuda bilinçlenmeleri, modern kent yaşamının gerekliliklerinden olmuştur. Bu çerçevede Yönetim olarak, Çorum kentinin her düzeyde kültürel niteliğini ve zenginliğini öğrencilerimize aktarmak ve öğrencilerimizin kentle bütünleşip kentimizi daha yakından tanımalarına imkan sağlamak adına "Çorum Kent Kültürü" adlı dersi müfredatlarımıza ekleme kararı alınmıştır. İlk etapta Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki bölümlerde okutulacak bu ders sayesinde öğrenciler Çorum'un kültürel ve sosyal dinamikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olup şehrimizi en ince kültürel detaylarına inecek kadar yakından tanıma ve hatta ilgili konularda, çeşitli yönlerden yorumlamalarda bulunma, derleme ve tanıtma faaliyetleri içerisinde yer alma fırsatına erişeceklerdir. İlerleyen zamanda bu dersin tüm birimlerimizin ders müfredatlarına eklenmesi hedeflenmektedir.

Çorum'un somut ve soyut kültürel mirası, unutulmuş/unutulmaya yüz tutmuş veya halen yaşatılan gelenek ve görenekleri, maddi ve manevi değerleri, edebi ve sanatsal birikimi, ulusal ve uluslararası kültüre olan katkıları gibi konular da dersi alan öğrencilerimizin hakkında detaylı bilgi sahibi olacağı hususlar arasındadır.

Bu dersi alan öğrencilerimiz, ilgili teorik ve ansiklopedik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da kentimizi daha yakından tanıma fırsatına ulaşacaklardır. Öğrencilerimiz, ders kapsamında yapacakları saha araştırmaları ile derleme ve betimleme çalışmaları üzerinden kentin kılcal damarlarına inip belki de yakın zamanda unutulacak olan pek çok unsuru gün yüzüne çıkarmış olacaklardır. Tüm bunların yanı sıra, Çorum mutfağından Çorum'da spor faaliyetlerine, kentimize has her türlü değerden yöresel oyunlara, Çorum'un yerel ağızlarına, kelime dağarcığına kadar her türlü konuda bilgilendirilip bilinçlenecek olan öğrencilerimiz, bu sayede kentimizin her türlü değeriyle ayrılmaz bir bütün olduğunu uygulamalı bir şekilde kavrama fırsatına kavuşacaklardır.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum