3 Boyutlu (3D) Yazıcılar Ders Müfredatımızda

15 Ağustos 18

Dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik değişim ve gelişmeleri dikkate alarak ders müfredatlarını sürekli yenileyen Üniversitemizde, “Üç Boyutlu Yazıcı İle Üretim Teknikleri” ders sayesinde Mühendislik Fakültemizin Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri yeni bir teknoloji ile tanışma ve bunu öğrenme fırsatı elde etmektedirler.   

Bilindiği gibi günümüzde, katmanlı üretim teknolojileri kullanılarak geleneksel talaşlı üretim yöntemlerine kıyasla çok daha az malzeme girdisi ile daha esnek tasarımlara sahip ürünler üretilebilmektedir. Bu teknolojiyi esas almakta olan 3 boyutlu yazıcılar ilk olarak 80’li yıllarda kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar hızlı bir şekilde geliştirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda katmanlı üretim teknolojisinin sanayi sektöründeki alanı da büyümeye devam etmektedir.

Sanayide yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu yazıcılar; polimer ve metal ürünlerin üretiminde kullanılan yazıcılardır. Bu tip makineler ülkemizde %79 oranında prototiplemede kullanılmaktadır. SLS ve SLM makineleri, metal ürün imalatında kullanılan en yaygın 3 boyutlu yazıcı çeşitleridir. Günümüzde yapılan katmanlı üretim teknolojisi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları genellikle metal parçaların üretiminde yoğunlaşmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan “Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar Araştırma Projesi” isimli çalışmadan elde edilen küresel pazar bulgularına göre 3 boyutlu yazıcıların küresel pazarda önde gelen beş tedarikçinin 2016 yılı sektör payları %80’ini oluşturmaktadır. 2016 yılı 3 boyutlu yazıcıların kullanımının dünya genelindeki olgunluk seviyesi %24’tür. Bu teknolojinin doğrudan üretimde kullanımı günümüzde %5’tir ve 2021’de bu değerin %38 olacağı öngörülmektedir.

Ülkemizdeki mevcut 3 boyutlu yazıcı pazarı ağırlık olarak yurtdışı menşeili ürünlerden oluşmakta olup, önümüzdeki günlerde yerli markaların pazardan makul bir düzeyde pay alacakları ve bu payı önümüzdeki yıllarda artıracakları tahmin edilmektedir.

Günümüzde endüstriyel ve mimari tasarımlarda, inşaat mühendisliğinde, otomotiv sanayiinde, havacılık ve uzay endüstrisinde, tıp ve dişçilik sektöründe ve küçük ev aletlerinin yapımında kullanılan bu teknolojiyi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz açılan ders sayesinde ders ortamında öğrenme imkânına kavuşmuşlardır. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum