Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz 300 Binin Üzerinde Siber Saldırıyı Engelledi

01 Şubat 19
Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz 300 Binin Üzerinde Siber Saldırıyı Engelledi

Bilişim teknolojilerinde hızlı bir değişim ve gelişim yaşandığı günümüz bilgi toplumunda iletişim, internet ve teknoloji yadsınamayacak derecede büyük önem arz etmektedir. Teknolojik anlamda yaşanan bu hızlı gelişmeler ise şüphesiz pek çok kolaylığın ve avantajın yanı sıra, siber alanda hem kurumsal hem de kişisel boyutta tehditleri de beraberinde getirmektedir. 

Bilgi teknolojilerine en başından beri büyük önem veren Üniversitemiz, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturduğu Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile siber alandaki saldırılara karşı çok yoğun bir çaba göstermekte ve güvenlik politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.  

Hitit Üniversitesi Siber Olaylara Müdahale Ekibi 2018 yılı saldırı önleme çalışma verilerine göre, Üniversitemize yapılan çeşitli ölçeklerdeki 318.023 siber saldırı kurum saldırı önleme sistemleri ve güvenlik duvarı önlemleri sayesinde tespit edilerek uzman personelimiz tarafından engellenmiştir. Çeşitli seviyelerde yapılan saldırıların yaklaşık %67.5’i kritik veya yüksek seviyede, geriye kalan %32.5’lik kısım ise orta veya düşük seviyede gerçekleşmiştir.

Bunların beraberinde bilişim alanındaki sistemlerin çeşitlenmesiyle saldırı yöntemleri de değişmektedir. Alışılagelmiş saldırı yöntemleri dışında son zamanlarda saldırganlar tarafından phishing mail gibi e-posta aracılığıyla yapılan saldırılar da tespit edilerek engellenmiştir. Bu kapsamda son 1 yılda toplam e-posta sayısı 1 milyon 792 bin olup; bunlardan 529 bini risk içermeyen temiz e-posta olarak tespit edilirken, 328 bin 873’ünün de zararlı içerik bulunduran riskli e-posta olduğu belirlenerek gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı SOME ekibi tarafından alınan önlemlerden bazıları şöyledir:

Düzenli olarak zaafiyet taramalarının yapılması,

Kurum kaynaklarına erişimde VPN kullanımı,

USOM ve ULAKBİM ile koordineli çalışmalar yapılarak gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve sunucu sistem yapısının

        güncel tutulması,

Kullanıcılara farkındalık oluşturabilmek amacıyla duyurular yapılması ve bilgilendirme e-postalarının gönderilmesi,

Ağ trafiğinde kullanıcıların güvenli web trafiğine yönlendirilmesi ve zorlanması.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizde bilgi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve alanında uzman personelimiz tarafından etkin biçimde kullanıldığını ifade ederek “Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojinin beraberinde şüphesiz siber saldırlar da çok değişken ve profesyonel bir hale gelmiş durumda. Üniversitemiz profesyonelce faaliyetlerini sürdüren Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurmuş olduğu Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile Üniversitemize yönelik düzenlenen siber saldırılara karşı önemli müdahaleler yapmaktadır. Yalnızca 2018 yılı içerisinde 300 binin üzerinde saldırı, uzman personelimiz ve güçlü altyapımız sayesinde önlenerek engellenmiştir” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum