Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Tarafından Akredite Laboratuvar: HÜBTUAM

10 Şubat 19
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Tarafından Akredite Laboratuvar: HÜBTUAM

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), 17025 Laboratuvar Kalite Sistemi üzerine akredite oldu. HÜBTUAM’ın elde etmiş olduğu bu başarıyı yerinde değerlendirmek amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam, HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve HÜBTUAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Prof. Dr. Ömer Bostancı, Prof. Dr. Hakan Güngüneş ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Hasan Baylavlı HÜBTUAM’da bir araya gelerek mevcut durum ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

HÜBTUAM kurulurken buranın Üniversitemizin araştırma laboratuvarı olması yanı sıra, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren bir laboratuvar olması da hedeflenmiştir. Bu amaçla ilk olarak bölgesel ve nihayetinde ulusal düzeyde test ve analizler için ihtiyaç duyulan laboratuvar alanını belirlemek ve o alanda uzmanlaşmak için bir dizi analiz ve saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle tıbbi cihazların analizleri alanında büyük bir eksiklik ve buna bağlı olarak yurt dışına büyük oranlarda döviz akışı olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu analiz ve saha araştırması sonucunda HÜBTUAM; 

  • Öncelikle bölgemizde, sonra da ülkemizde faaliyet gösteren yerli tıbbi alet ve implant üreticilerine yerinde, güvenilir ve hızlı hizmet sunmayı,
  • Yerli üreticilerin yurtdışına bağımlı olması ve bunun tekele dönüşmesi sonucu test ücretlerinin fahiş fiyatlarda olmasına engel olmak için üreticilerimizi bu tekelden kurtarmayı,
  • Teknolojik ürün sıralamasında elektronik sistemleri bile geçmiş ve bu kapsamda ilk sıraya oturmuş olan Tıbbi cihazlarla ilgili HÜBTUAM bünyesinde yetkin bir laboratuvar kurularak bu alan üzerine Ar-Ge faaliyetlerini de desteklemeyi,
  • Bu alanda insan kaynaklarının da gelişimine katkıda bulunarak bu teknolojik ürünlerin analizinde sürdürülebilirlik ve sürekliliği sağlamayı amaçlamıştır. 

HÜBTUAM, TİTCK tarafından yetkilendirme almış ve TÜRKAK tarafından implantların mekanik analizi üzerine akredite olmuş tek laboratuvar

Bu süreç içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Kurum (TİTCK) Başkanı ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan öncülüğünde bir çok görüşme, ziyaret ve etkinlik düzenlenmiştir. TİTCK, kurum olarak kalite yönetim sisteminin düzenlenmesi ve kalite sisteminin HÜBTUAM’da uygulanması durumunda yetkilendirme kapsamında işbirliği yapılabileceğini belirtmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tıbbi cihazların testleri ile ilgili yapılan iş birliği sonucunda HÜBTUAM, 14 Ağustos 2017 tarihinde aldığı yetkilendirme belgesi sonrası TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)’na akreditasyon başvurusunda bulunmuş ve gerçekleştirilen denetlemelerden sonra TÜRKAK tarafından 24 Aralık 2018 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardının AB-1314-T numarası ile ‘’TS EN ISO 14801 Diş hekimliği – İmplantlar – Kemik içi diş implantları için dinamik yükleme deneyleri’’ metodundan akredite olmuştur. 

Geldiğimiz noktada HÜBTUAM, TİTCK tarafından yetkilendirme almış ve TÜRKAK tarafından implantların mekanik analizi üzerine akredite olmuş tek laboratuvardır. Bu akreditasyon belgesi ile HÜBTUAM’ın yapmış olduğu testlerin hem ulusal hem de uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanmıştır. HÜBTUAM bu yetkinliğine bağlı olarak hem yerli implant üreticilerinin ürünleri hem de yetkili kurumların (TİTCK) piyasa denetimi için ihtiyaç duydukları analizleri standartlara uygun olarak sağlamaktadır. 

HÜBTUAM’ın ulaşmış olduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metnin Alkan, “İlk inşasına başlamış olduğumuz binalarımızdan birinin HÜBTUAM olması elbette tesadüfi değildi. Bugün bu laboratuvarımız nadir testleri yapan, içerisinde ulusal/uluslararası çalışmalara/projelere altyapı hazırlayan ve kalitesi akredite kuruluşlarca resmen teyid edilen bir seviyeye gelmişse, bu hem Üniversitemiz adına hem de ilimiz ve ülkemiz adına gurur verici bir durumdur. Ülkemiz belirlemiş olduğu teknolojik hedefleri ancak bu ve benzeri laboratuvarlarla gerçekleştirecektir. Geleceğin teknolojisi bu laboratuvarlardadır. Öğretim elemanlarımızın nitelikli çalışmalar yapabilmesi için bu ve benzeri çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da devam ettireceğiz. Bütün bu çalışmalarımızda bize destek veren tüm öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve diğer gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.  

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Tarafından Akredite Laboratuvar: HÜBTUAM
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum