Akreditasyon Eşgüdüm Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

11 Mart 19
Akreditasyon Eşgüdüm Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi

Üniversitemiz bünyesindeki fakülte dekanları ve bölüm başkanlarının katılımıyla  “Akreditasyon Eşgüdüm Toplantısı” düzenlendi. 

Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm eğitim birimlerinde akreditasyon süreçlerine başlanması, henüz mezun vermeyen birimlerin de yapılarını buna göre inşa etmeleri konusunda değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Alkan konuşmasında kalite yönetim sistemi kurulmasında Üniversitemizdeki seçkin akademik ve idari kadronun katılımıyla kısa zamanda büyük bir yol alındığına değinerek bu tip süreçlerin artık tüm kamu yönetimi için vazgeçilmez bir araç olduğunu vurguladı.  

Tüm Eğitim Birimlerimizde Akreditasyon Süreçleri Hızla Tamamlanacak

Prof. Dr. Alkan, "Uzun yıllardır Hitit Üniversitesinin gündeminde olan nitelikli büyüme anlayışının en önemli araçlarından birisi Üniversitemizin pek çok alanda başarıyla uygulamaya koyduğu Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon olup, bu süreçlerin Üniversitemizdeki tüm eğitim birimlerinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bir keyfiyet değil, artık mevzuatsal olmasa da kurumların hesap verilebilirliği ve şeffaflık adına bir zorunluluktur.  Eğitim birimlerimiz içerisinde ilk akreditasyon sürecine Mühendislik Fakültemizde yer alan Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri ile başladık. 2012 yılından beri MÜDEK akreditasyonuna sahip, ülkemizdeki az sayıdaki örneklerden olan bu iki bölümümüz, kalitesi tescil edilmiş bir şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Bu çerçevede diğer birimlerimizde de benzer süreçleri gerçekleştirmek istiyoruz. İlk aşamada Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere birimlerimiz, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarına başvurarak Kalite Güvence Sistemlerini başlatacaklar. Bu toplantımız, akreditasyon süreçlerinin ilk aşamada başlatılacağı Fakültelerimizle gerçekleştirildi. Bundan sonrasında da tüm eğitim birimlerimizin süreçlere katılacağı toplantılarla devam edeceğiz. Bu alanda nihai hedefimiz, şu anda 25 olan 1 öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının en fazla 20 olduğu, tümü akredite edilmiş laboratuvarlarımızda, akredite edilmiş programlarımız aracılığıyla Kalite Güvence Sistemi kapsamında bir eğitim ile Türk Yükseköğretimine hizmet etmektir" dedi. 

Toplantıda Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan tarafından akreditasyon süreçleri ve yetkili akreditasyon kuruluşları ve sürecin nasıl kurgulanması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Akreditasyon Eşgüdüm Toplantısında ayrıca Üniversitemizdeki akreditasyon deneyimleri paylaşılarak süreç ile ilgili sorular ele alındı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Akreditasyon Eşgüdüm Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi
Akreditasyon Eşgüdüm Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi
Akreditasyon Eşgüdüm Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum