Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMU-MER) Kuruldu

26 Nisan 19
Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KAMU-MER) Kuruldu

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu bölgeye en üst düzeyde katma değer sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, bu doğrultuda hayata geçirmeyi planladığı projelerden birini daha gerçekleştirerek 20’nci uygulama ve araştırma merkezini kurdu.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMU-MER), kamu yönetimi ve politikaları ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ile akademik araştırma ve yayınlar gibi bilimsel faaliyetler düzenleyebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının idari kapasitelerini arttıracak biçimde, idareye, yönetsel sorunlar, politika oluşturma ve değerlendirme, hizmet içi eğitim ve diğer eğitimler, araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi konularda destek sağlayabilecektir. Kamu yönetimi öğrencileri ile kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmeye, teknik ve teorik bilgilerini geliştirmeye, başta staj olmak üzere öğrencilerin bilgi birikimlerine katkı sunmaya çalışacaktır.  Merkez, Çorum ili başta olmak üzere yurttaşlar, öğrenciler ve akademisyenler, valilik ve il müdürlükleri, mahalli idareler, üniversite ve diğer kamu kurumları ile sivil toplumun farklı bileşenleri arasında katılımcı ve demokratik bir yönetimi ve politika geliştirme sürecini esas alan ortak faaliyetler geliştirme ve yürütme konusunda çalışmalar yapabilecektir.

KAMU-MER Yönetiminden Rektörümüze Ziyaret

Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Dekan V. Prof. Dr. Sabiha Kılıç ve fakülte öğretim elemanları ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

Merkezin temel faaliyet alanları, kısa ve uzun dönemde yapılabilecek proje, eğitim, konferans, ders gibi etkinliklerin değerlendirildiği toplantıda, Merkez’in Çorum ili başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapabileceği iş birliği konuları görüşüldü. Merkez’in faaliyet alanları içinde sayılan kamu politikaları kavramının kamu politika aktörlerinin planladığı ve icra ettiği tüm hizmetler biçiminde geniş anlamıyla kavranması gerektiği ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, artık üniversitelerin sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kurumlar olmadığını belirterek üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar ve projelerle bulunduğu şehrin, hatta bölgenin her anlamda gelişmesine katkı sağlayarak, bir lokomotif görevi üstlenmesi gerektiğine yürekten inandıklarını söyledi. Hitit Üniversitesi olarak en başından beri bu doğrultuda çalışmalara devam edildiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, küresel bir güç olmayı hedefleyen ülkelerde teknoloji üretimi, fikirlerin gelişimi, ekonomik büyüme, karar vericilerin geri dönüş mekanizması ile politika geliştirme süreçlerinde düşünce kuruluşlarının (Think-tankler) büyük önem arz ettiğinin altını çizerek “Bu anlamda da kurulan son merkezimiz ile birlikte bugün sayıları 20’ye ulaşan uygulama ve araştırma merkezlerimizi çok önemsiyoruz. Merkezlerimizin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla ilgililere alternatif yol haritaları veya çözüm önerileri sunarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişim ve büyüme sürecine büyük katkı sağladıklarına yürekten inanıyorum. Merkezimizin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimize ve ülkemize katma değer sağlayacak akademik işler yapmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum