YÖK’e Yeni Yüksek Lisans ve Doktora Program Teklifleri Yapıldı

15 Mayıs 19

Talepler doğrultusunda eğitim-öğretimde lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı içerisindeki oranını ve lisansüstü eğitimde program çeşitliliğini arttırmaya çalışan Üniversitemiz yaptığı son çalışmalar neticesinde lisansüstü programlara yenilerini ekleme kararı aldı. 

Bu çerçevede Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan  

        Disiplinlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı,

        Disiplinlerarası Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı,

        Siyaset Bilimi Doktora Programı,

        Bankacılık ve Finans Doktora Programı 

açılmasına yönelik teklif dosyaları Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda adı geçen programların açılması ve en kısa sürede buralara öğrenci alımının gerçekleştirilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) teklifte bulunulmuştur. 

Böylece Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitülerinde halen 37’si Yüksek Lisans ve 10’u Doktora olmak üzere toplamda 48 olan lisansüstü program sayısının, yeni yüksek lisans ve doktora program açma tekliflerimizin YÖK tarafından onaylanması ile daha da artması hedeflenmektedir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum