“Kentleşme ve Çevre Sorunları” Dersi Müfredatımıza Girdi

17 Mayıs 19

Günümüzde kentli nüfus artışı dünya genelindeki tüm ülkelerde hızla yükselmektedir. Hızlı ve plansız kentleşme, beraberinde çevre kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle yer altı sularının kirlenmesi, toprak, hava ve su kirliliği, ekolojik açıdan tehdit oluşturmakla birlikte, ekosistemin işleyişine önemli zararlar vermektedir. Bu nedenle sürdürülebilir çevre, toplum ve sürdürülebilir kentler açısından planlı yerleşim, kent ve çevre yönetimi bugünün önemli konuları arasında yer almaktadır. 

TÜİK verilerine göre 80 milyon olan ülke nüfusunun 2040 yılına kadar 100 milyonu geçmesi beklenmektedir. Bu kapsamda kentleşme ve çevre bilincine yönelik farkındalığın oluşturulması ve arttırılması amacıyla, Üniversitemiz Senatosu’nun çevre duyarlılığını ön planda tutarak almış olduğu kararla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde İşletme, iktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ile Çalışma Ekonomisi bölümlerinin ders müfredatlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında “Kentleşme ve Çevre Sorunları” dersi eklenmiştir. Söz konusu fakültemizdeki öğrencilerimiz istemeleri halinde bu dersi alabileceklerdir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum