Üniversitemizde Karbon Ayak İzi Ölçme Çalışmasının İlk Sonuçları Alındı

23 Mayıs 19

Üniversitemizin çevreye duyarlı kampüs hedefiyle yaptığı uygulamalar kapsamında, kısa bir süre önce başlatılmış olan, Üniversite yerleşkesine ilişkin karbon ayak izi ölçme çalışmaları ön sonuçları hesaplanmıştır. Buna göre; Üniversitemizde yıllık kişi başına düşen karbondioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden emisyon miktarı 2,7 ton olarak belirlenmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında; çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hesaplanan karbon ayak izi, birincil (doğrudan) ve ikincil (dolaylı) ayak izi olmak üzere ölçüm değerlerinden oluşmaktadır. Birincil ayak izi, İngiltere Çevre Gıda ve Tarım İşleri Departmanı-DEFRA ile ABD Çevre Koruma Ajansı-EPA’nın ölçüm kombinasyon verilerini, ikincil ayak izi ise, Carbon Footprint firmasının belirlediği ilgili değerleri ifade etmektedir.

Bu kapsamda birincil ayak izinin hesaplanmasında; Üniversitemizin Çorum ili merkezinde yer alan tüm birimlerimizdeki binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma vb. amaçlı elektrik ve doğalgaz kaynaklı enerji tüketimi ile ulaşım verileri, ikincil ayak izinin hesaplanmasında ise üniversite ortamındaki akademik ve idari personelimiz ile eğitim gören öğrencilerimize ait genel yaşam tarzı verileri dikkate alınmıştır. Üniversite yerleşkesine ilişkin karbon ayak izi miktarı, yaklaşık bir değer olarak ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere; dünyada kişi başına düşen karbon ayak izi ortalama değeri 4 ton olup bu miktar, endüstrileşmiş ülkelerde kişi başına 11 tonu bulabilmektedir. Dünya çapında hedeflenen kişi başına düşen karbon ayak izi miktarının ise 2 ton olduğu bildirilmektedir.

Üniversitemizin, çevreye duyarlı “sürdürülebilir üretim ve tüketim” anlayışı çerçevesindeki kampüs hedefimiz ile;

  • Sistematik bir şekilde uygulamalarına devam eden atık yönetimi ve atık geri dönüşüm çalışmaları,
  • Tükettiğimiz enerjinin yarıdan fazlasını üreterek enerji tasarrufu sağlayacak trijenerasyon sistemimiz,
  • Kampüs sınırlarında bulunan ağaçlar,
  • Yapılan yeşil bina uygulamaları

gibi başlatılan ve uygulanan projeler sonucunda;  yıllık ortalama kişi başına düşen 2,7 ton CO2 eşdeğeri cinsinden emisyon miktarının  azaltılması, dünya ortalaması hedefine yaklaşılması, sürdürülebilir çevre anlayışı ve duyarlılığı  ile bu miktarın da  altına düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir kampüs çerçevesinde çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik ortaya konan bu ilk sonuçların devamında, daha geniş kapsam ve içerikteki hesaplamalar için çalışmalarımız devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum