Uluslararası Öğrencilere “Akademik Türkçe” Dersi Verilecek

07 Mayıs 19

Yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejilerimize uygun olarak, ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısında her yıl önemli düzeyde artış yaşanmaktadır. Üniversitelerin Türkçe programlarında öğrenimine başlayan uluslararası öğrencilerimiz için Türkçe hazırlık sınıfında aldıkları Türkçe eğitimin onların özellikle sosyal alanlardaki programlarda başarı düzeylerini yüksek tutabilmek için yeterli olmadığı, eğitimleri sırasında Türkçe bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik olarak Akademik Türkçe derslerini almalarının yararlı olacağı kanaati doğrultusunda kısa süre öncesinde başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Üniversitemizde her geçen gün sayıları artan yabancı uyruklu uluslararası öğrencilerimize yönelik olmak üzere, Seçmeli  “Akademik Türkçe” dersi Üniversitemizin 30/04/2019 tarihli Senato Toplantısında görüşülmüş ve Üniversitemiz bünyesindeki tüm bölüm ve programlarımızın müfredatına eklenmesine karar verilmiştir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum