Muhasebe ve Finans Doktora Programımız Açıldı

13 Nisan 20

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe- Finans Doktora Programı açıldı.

Üniversitemizin akademik personel gereksinimlerini karşılamak, muhasebe ve finansman alanında uzmanlar yetiştirmek ve alan eğitiminde gerçekleştirilecek nitelikli lisansüstü çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurabilmek amacıyla, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe- Finans Doktora programının açılması yönündeki başvurusu, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

Bankacılık, muhasebe ve finans alanında, gerekli çalışma alanları belirlenerek hem ulusal hem de uluslararası nitelikli çalışma ve yayın yapılması planlanan doktora programında, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik eğitiminde gelişmiş ülkelerle eş zamanlı, hatta daha ileri bir düzey yakalayabilmesi için gelecek kuşakların gereksinimlerine olanak sunacak biçimde etkin ve verimli bir eğitim amaçlanıyor.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Öğrenci Alımı Yapılacak

Hitit Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Muhasebe Finans Doktora Programı’na, Yükseköğretim Kurulu onayıyla, 2020-2021 döneminden itibaren öğrenci alımı yapılmasının planlandığını bildirdi. 

Söz konusu doktora programına, alan içi ve alan dışından başvurular alınacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, alan içi olarak işletme, finans,  muhasebe, bankacılık finans alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olanların, alan dışı olarak da İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bünyelerinde yer alan maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi, çalışma ekonomisi gibi alanlarda yüksek lisansını tamamlamış olanların başvurabileceğini kaydetti.

Muhasebe ve Finans Doktora Programı’nın, muhasebe ve finans alanına çalışan profesyoneller ile akademik alanda çalışma yapmak isteyenler açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

“Mali müşavirlik staj süresi 3 yıl. Eğer bu kişiler doktora programını tamamlarsa bu staj süresinin 2 yılını da tamamlamış sayılacaklardır. Aynı zamanda devlet ve vakıf üniversitelerinin bu programlarını tamamlayanlar, öğretim üyesi olma imkanına sahip olmuş olacaklardır. Muhasebe finans alanında uzmanlık bilgisini geliştirmeyi düşünen kişiler de bu konuda edindikleri bilgileri sayesinde hem kamuda hem özel sektörde istihdam imkan bulabilmiş olacaklardır.”

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum