Admission Of International Student

15 June 14

Hitit University is accepting foreign students starting from 2014-2015 academic year. Please see below for the application requirements and required documents, application form, quota list, and Directive of Foreign Student’s Application and Registration

Uluslararası Öğrenci Kabulü

Üniversitemiz 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle yabancı uyruklu öğrenci kabulüne başlamıştır. Başvuru koşulları ve istenen belgeler, başvuru formu, kontenjan listesi ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi aşağıda verilmektedir.

Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler

Application Requirements and Required Documents

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru Formu

Application form for foreign students

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları

Quotas of the departments in 2014-2015 academic year

Yurt Dışı Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Directive of Foreign Student’s Application and Registration

Başvuru Tarihleri :

02 Haziran 2014 – 15 Temmuz 2014

Application Dates:

June 02, 2014 – July 15, 2014

Başvuruların Değerlendirilmesi:

16-18 Temmuz 2014

Evaluation of applications:

July 16-18,2014

Kayıt Hakkı kazanan Öğrencilerin İnternet Ortamında Duyurulması:

21 Temmuz 2014

Announcement of the students entitled to enrollment on the net:

July 21,2014

 

Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri:

01-10 Eylül 2014

Registration Date of students:

September 01-10, 2014

İletişim:

Hitit Üniversitesi Öğr. İşl. Daire Başkanlığı

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı

19030  ÇORUM / TÜRKİYE

Contact :

Hitit Üniversitesi Öğr. İşl. Daire Başkanlığı

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı

19030  ÇORUM / TURKEY

Telefon:

0 364 219 20 66

0 364 219 20 69

0 364 219 19 95

Phone:

0 (90) 364 219 20 66

0 (90) 364 219 20 69

0 (90) 364 219 19 95

Faks:

0 364 219 20 89

 

Fax:

0 (90) 364 219 20 89

 

E-Posta:

oidb@hitit.edu.tr

E-Mail:

oidb@hitit.edu.tr

 

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

Foreign Student Information Form

 

 

Hitit University Rectorate
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TURKEY