Yayınlanma Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Modeli Duyurusu

Değerli Öğrencilerim, 

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı kararları ve YÖK’ün tavsiyeleri doğrultusunda “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla uygulamalı derslerin yoğun olduğu programlarda öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze eğitim yapılabileceği yönünde yükseköğretim kurumlarımızın ilgili planlamayı yapabilmelerine müsaade edilmiştir.

Bu Bağlamda Üniversitemiz Senatosunun 02 Mart 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;

 1. Üniversitemiz eğitim birimleri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde karma (hibrit) eğitim modeli ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir.
 2. Aşağıdaki tabloda belirtilen uygulamalı derslerin yoğun olduğu bölüm ve programların asgari yeterliklerini karşılayacak şekilde öğrencilerimizin mezuniyetinde gerekli olan dersler, salgın koşullarına uygun olarak tüm sağlık tedbirlerinin alınması ve seyreltilmiş yeterli sayıda gruplar oluşturulması suretiyle yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze eğitime tabloda belirtilen programlardaki son sınıf derslerini ilk defa alan öğrenciler katılacaktır.

 3. Akademik Birim Adı

  Bölüm/Program Adı

  Sınıf

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik

  4. Sınıf

  Spor Bilimleri Fakültesi

  Antrenörlük Eğitimi

  4. Sınıf

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  4. Sınıf

  Spor Yöneticiliği

  4. Sınıf

  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  Resim

  3. Sınıf

  Müzik

  3.Sınıf

  Yabancı Diller Yüksekokulu

  Hazırlık Sınıfları (Arapça ve İngilizce)

  Tıp Fakültesi

  Tıp

  4. Sınıf

  Mühendislik Fakültesi

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  4. Sınıf

  Sungurlu Meslek Yüksekokulu

  Fizyoterapi

  2. Sınıf

  İskilip Meslek Yüksekokulu

  İlk ve Acil Yardım

  2. Sınıf

  Osmancık Ömer Derindere MYO

  Harita ve Kadastro

  2. Sınıf

  Elektronik Teknolojisi

  2. Sınıf

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  Moda Tasarımı

  2. Sınıf

  Makine

  2. Sınıf

  Harita ve Kadastro (Çorum-Merkez)

  2. Sınıf


 4. Yukarıdaki tabloda yer almayan diğer birimlerimizdeki bölüm/programlarda eğitim, kazandırılması gereken asgari yeterlilikler de dikkate alınmak suretiyle uzaktan eğitim ile çevrim içi yapılacaktır.
 5. Yüz yüze yapılacak derslerde “Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanacaktır.
 6. Uzaktan eğitim ile verilen derslere ait sınavlar, etkinlikler ve değerlendirme ölçütleri 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 7. Yüz yüze eğitime devam edecek bölüm ve programlardaki öğrencilerimiz talepleri halinde şartlarını sağlamak kaydıyla KYK yurtlarında barınabileceklerdir. Daha önce KYK yurtlarında kaydı olanlar aynı şartlarda KYK yurtlarında ikamet edebileceklerdir. Kaydı olmayanlar ise KYK yurtlarına “Misafir Öğrenci” statüsünde başvurabileceklerdir.
 8. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerimiz talepleri halinde kayıt dondurma haklarından yararlanabileceklerdir.
 9. Yüz yüze eğitim planlanan birimlerimiz tarafından öğrencilerin bir arada bulunacakları mekânlarda gerekli her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır.
 10. Öğrencilerin sınıflara dağılımı ve haftalık ders saatleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.
 11. Lisansüstü programlarda dersler karma (hibrit) yöntemle yürütülecektir. Dersin yüz yüze veya uzaktan çevrimiçi yapılması kararını dersi veren öğretim üyesi belirleyerek dönem başında öğrencilere duyuracaktır.
 12. Öğrencilerin stajları ilgili birimlerin staj mevzuatı çerçevesinde “Yerinde Staj” şeklinde uygulanacaktır.
 13. Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda, salgının seyrine göre Senato tarafından eğitim-öğretim ile ilgili yeni kararlar ve düzenlemeler yapılabilir.

 14. Senatomuzun söz konusu kararları alırken şu etkenleri göz önünde bulundurmuştur:

 • Çorum’un mevcut salgın koşullarında orta riskli iller grubunda olması,
 • Yüz yüze eğitime çağrılan öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için Kredi Yurtlar Kurumunun planlamaları,
 • Mezun durumuna gelmiş, devam zorunluluğu olan ve bahar yarıyılı itibariyle uygulamalı dersleri yoğun olan program öğrencilerimiz,
 • Ara sınıflarda okuyan öğrencilerimizin uygulamalı derslerini yüz yüze eğitim imkânı oluştuğunda telafi edilecek şekilde planlanması,
 • Akademisyenlerimizin aşı takvimine bağlı olarak, aşı olabilmeleri için gereken süre.


Değerli Öğrencilerim,

Daha önce defaten dile getirdiğim üzere, sizleri üniversitemizde görmek ve sağlıklı bir ortamda yüz yüze eğitimimize kaldığımız yerden devam etmek en büyük arzumuz. Henüz salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olması nedeniyle sizlerin sağlığınızı önceleyen adımlar atmamız gerekmektedir. Salgın şartlarında iyileşmeler gözlendiğinde, Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar ve YÖK’ün alacağı kararlara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçmeyi sizler kadar bizlerde çok istemekteyiz. 

Alınan tedbirlere olabildiğince uyarak bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelebileceğimizi lütfen unutmayın. Bugüne dek gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.


    Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Rektör                 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube