Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamalarında Yönetmelik Değişikliği

24 Ocak 15

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik ile Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlarda puanı 65 altı olanlar başarısız sayılacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliği il ilgili Resmi Gazeteye ulaşmak için TIKLAYIZ 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum