2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

04 Ocak 16

Yatay Geçişbaşvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile olmak üzere iki türlü yapılmaktadır.

1)2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular, online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

Başvuruların 11-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2)2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına GöreYatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. 

Başvurular, 11-22 Ocak 2016 tarihleri arasında online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Takvimi için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanları için tıklayınız. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.


Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi,

2- ÖSYS Sonuç Belgesi,

3- Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi, 

4- Onaylı transkript, 

5- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

6- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği, (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir)  

7- Not Dönüşüm Tablosu, (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir)  

8- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum