Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi Revize Edildi

04 Ocak 16

Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, sergi, bienal, atölye çalışmaları gibi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere bilimsel çalışma(ları) ile kısa süreli olarak katılımlarının desteklenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 17.12.2015 tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca 2016 Yılı Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları”nda da değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu yönergede ifade edildiği üzere, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren başvurular;

- BAP Projesi kapsamında başvuran Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından BAPSO (www.bapso.hitit.edu.tr) üzerinden,

- Bunun dışındaki diğer tam zamanlı öğretim elemanlarının başvuruları ise Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Bilgi Sistemi (www.bedek.hitit.edu.tr)  

üzerinden yapılacaktır.

HİTÜ 2016-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi için tıklayınız.

HİTÜ 2016-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum