Üniversitemiz Eğitim Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

18 Şubat 17

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; 

 • Başvuru dilekçesi ekinde;  (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş, 
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

 • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 • Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde  atamaları  yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

DUYURULUR.

18/02/2017 Tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete İlanımız İçin Tıklayınız.

Öğretim Üyelerine Ait Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum