“15 Temmuz ve Darbeler” Konusunda Lisansüstü Çalışmalar Yapan Akademisyenlerimize ve Öğrencilerimize Üniversitemizden Destek

09 Şubat 17

Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yapılacak olan Lisansüstü Tez çalışmalarında (Yüksek Lisans/Doktora) “15 Temmuz ve Darbeler” konusunu ele alan lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarına ve danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarımıza özel destek sağlanacaktır. 

Darbelerin ve darbecilerin analizlerinin yapılması; konunun bilimsel olarak irdelenmesi; toplumsal fayda sağlayacak saptama ve tespitlerde bulunulması başta olmak üzere konunun her yönüyle ele alınmasını sağlamak amacıyla verilen bu destek kapsamında lisansüstü öğrencilerimize (19004 kodlu proje kapsamında); 

  • Yüksek Lisans için 25.000 TL’ye kadar, 
  • Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Tezleri için de 35.000 TL’ye kadar 

destek verilecektir.

Söz konusu tezlerin danışmanlığını yürüten akademisyenlerimize ise, Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (BEDEP) kapsamında, bir önceki yıla ait yayına sahip olma koşulu aranmaksızın, bildiri sunmak üzere 1 (bir) defaya mahsus yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği verilecektir. Destek miktarı ülkeler için o yıl belirlenen Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları kadar olacaktır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiler çalışmanın yapılacağı ilgili enstitü müdürlüklerinden alınabilecektir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum