İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Araştırma Görevlisi Düzeltme

17 Kasım 20

06 Ekim 2020 tarih ve 31266 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Üniversitemiz  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı (Öncelikli Alan)  Araştırma Görevlisi alımı nihai değerlendirme düzeltmesi.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum