Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

  • Prof. Dr. Nurcan BAYKAM 
  • Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK 
  • Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN 
  • Prof. Dr. Meral GÜLHAN
  • Prof. Dr. Elvan ÖZALP
  • Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK
  • Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR

Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Usul ve Esasları (Tıklayınız)


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum