Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı : Prof. Dr. ALİ OSMAN ÖZTÜRK
Görev : Rektör
Birim : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü / REKTÖRLÜK
E-posta : aoozturkhitit.edu.tr
Web Adresi : aoozturk

Adı Soyadı : Prof. Dr. ABDULLAH ÇOLAK
Görev : İlahiyat Fakültesi Dekanı
Birim : İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü
E-posta : abdullahcolakhitit.edu.tr
Web Adresi : abdullahcolak

Adı Soyadı : Prof. Dr. SABİHA KILIÇ
Görev : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü
E-posta : sabihakilichitit.edu.tr
Web Adresi : sabihakilic

Adı Soyadı : Prof. Dr. ALİ KILIÇARSLAN
Görev : Mühendislik Fakültesi Dekanı
Birim : Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü
E-posta : alikilicarslanhitit.edu.tr
Web Adresi : alikilicarslan

Adı Soyadı : Prof. Dr. PROF. DR. EMRE GÜLER
Görev : Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Birim : HİTİT ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
E-posta : emregulerhitit.edu.tr
Web Adresi : emreguler

Adı Soyadı : Prof. Dr. MERAL GÜLHAN
Görev : Tıp Fakültesi Dekanı
Birim : Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta : meralgulhanhitit.edu.tr
Web Adresi : meralgulhan

Adı Soyadı : Prof. Dr. NURCAN BAYKAM
Görev : Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Birim : Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta : nurcanbaykamhitit.edu.tr
Web Adresi : nurcanbaykam

Adı Soyadı : Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK
Görev : Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Birim : İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü
E-posta : halilibrahimsimsekhitit.edu.tr
Web Adresi : halilibrahimsimsek

Adı Soyadı : Prof. Dr. NURCAN BAYKAM
Görev : Veteriner Fakültesi Dekan V.
Birim : Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta : nurcanbaykamhitit.edu.tr
Web Adresi : nurcanbaykam

Adı Soyadı : Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK
Görev : Turizm Fakültesi Dekan V.
Birim : İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü
E-posta : halilibrahimsimsekhitit.edu.tr
Web Adresi : halilibrahimsimsek

Adı Soyadı : Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK
Görev : Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Birim : İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü
E-posta : halilibrahimsimsekhitit.edu.tr
Web Adresi : halilibrahimsimsek

Adı Soyadı : Prof. Dr. NURCAN BAYKAM
Görev : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Birim : Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
E-posta : nurcanbaykamhitit.edu.tr
Web Adresi : nurcanbaykam

Adı Soyadı : Prof. Dr. MEHMET AZİMLİ
Görev : İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Birim : İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
E-posta : mehmetazimlihitit.edu.tr
Web Adresi : mehmetazimli

Adı Soyadı : Prof. Dr. TAHA BAHADIR SARAÇ
Görev : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
E-posta : tahabahadirsarachitit.edu.tr
Web Adresi : tahabahadirsarac

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum