Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerimizin Dikkatine

20 Aralık 12

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2013 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL olup, Sosyal İçerme Mali Destek Programı için 2.000.000 TL ve Altyapı Mali Destek Programı için 6.000.000 TL öngörülmüştür.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 40.000 TL

Azami tutar: 200.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ayrıntılılar İçin: http://www.oka.org.tr/haber-detay.asp?NewsId=482 Adresini Ziyaret Edebilirsiniz.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum