Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uyg. ve Arş. Mrk. Müdürlüğüne Atama

17 Ağustos 12

Üniversitemiz Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 17.08.2012 tarihi itibariyle Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra KESKİN atanmıştır. Kendisinin şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarının bu görevinde de devam edeceği inancıyla tebrik ederim.

 

Prof.Dr.Reha Metin ALKAN
Rektör         

 

                                                                                                                               

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum