Üniversitemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt İşlemleri

29 Ağustos 12

Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizin ön kayıt ve Okul numarası sorgulama işlemleri http://www.yenikayit.hitit.edu.tr web adresinde yapılmaktadır.

Kesin kayıtlar 3 Eylül – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  

Yeni kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri için yapmaları gereken tüm bilgileri/belgeleri içeren kişisel dosyaları, izleyen hafta içerisinde belirttikleri adreslere gönderilmiştir.  (Dosyaları kendilerine ulaşmayan öğrencilerimiz,  kayıt ofisinde dosyalarını temin edebilirler.  Kayıt yeri ve işlem süreci ile ilgili bilgilere http://www.oidb.hitit.edu.tr  web adresinden de erişilebilir.)  İlimize diğer illerimizden gelecek olan öğrencilerimizin gereksinim duyabilecekleri her türlü bilgileri içeren (ulaşım, barınma, burs başvuruları, öğrenci yaşamı ile ilgili bilgiler vb) bir kitapçık üniversitemizce hazırlanmış olup, söz konusu dosya içerisinde öğrencilerimize gönderilmiştir.

Engelli öğrencilerimizin talep etmeleri halinde kayıt süresince gereksinim duyacakları ekipmanlar imkanlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimizin oidb@hitit.edu.tr  e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktır.

Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Not:    Kayıt için gelecek gelecek öğrenciler, servis araçları ile terminalden kayıt merkezine ve şehir merkezine ücretsiz taşınacaktır.

 

Kayıtlarda İstenecek Belgeler

1) Sonuç belgesi 1 adet (internet çıktısı)
2) Mezun olduğu liseden alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, ayrıca mezuniyet durumunda olan öğrencilerin bütünlemeye kaldığı derslerini gösterir onaylı yazı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
3) Nüfus Cüzdanının aslı (T.C. numarası)
4) 12 adet 4,5x6 cm ebadında fotoğraf
5) Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığına dair belge (Halk Bankası Şubeleri- Normal Öğretimi kazananlar Katkı Payı yatırmayacaktır.)
6) Banka Şubesi ve Hesap No-IBAN No
7) Askerlik Beyan Formu

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum