2012 ALES-ÜDS-KPDS Sonbahar Dönemi Başvuru ve Sınav Tarihleri

30 Ağustos 12

Ülkemizde sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirilen ALES, ÜDS ve KPDS sınavlarının 2012 Sonbahar dönemine ait başvuru tarihleri ve sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınavın Adı

Başvuru Tarihleri

Sınav Tarihi

2012 – ÜDS Sonbahar Dönemi

27.08.2012

05.09.2012

07.10.2012

2012 – ALES Sonbahar Dönemi

24.09.2012

03.10.2012

11.11.2012

2012 – KPDS Sonbahar Dönemi

08.10.2012

17.10.2012

18.11.2012

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012 Yılı Tüm Sınav Takvimi için tıklayınız.

 

ALES, KPDS ve ÜDS HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Nedir?

•Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

•Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

•Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

İlgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Nedir?

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir.

Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) Nedir?

Ülkemizdeki lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda ve yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yatırım hizmetlerinde çalışmaları nedeniyle maktu yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen teknik personelin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Üniversitemizdeki Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bulunan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ALES, ÜDS ve KPDS Sınavlarının rolü ise şu şekildedir: 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:

a) Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 60; 4’lük sistemde ise en az 2,30 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,

c) ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri gerekir.

Yüksek Lisans Programları İçin Mülakata Çağrılacak Adayların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

Adayların ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar kontenjanın iki katına kadar sıralanır.

Yüksek Lisans Programları İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanacak Öğrencilerin Değerlendirilmesi:

Adayların ALES puanının % 50’si, lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20’si ve 100 tam puan üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

2- Not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 75; 4’lük sistemde ise en az 2,9 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,

3- ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları veya hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha uzun süreli lisans diplomasıyla yapılan başvurularda ise en az 70 standart puan almış olmaları,

4- KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları, gerekir.

Doktora Programları İçin Mülakata Çağrılacak Adayların Değerlendirmesi:

Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır.

Doktora Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanacak Öğrencilerin Değerlendirmesi:

ALES puanının % 50’si, yüksek lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20’si ve 100 tam puan üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır.

Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

 

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum