Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

08 Kasım 13

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin bazı  maddelerinde değişiklik yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Kasım 2013  Tarih ve 28814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum